Ivar Nefstad

Ivar Nefstad

Ivar Nefstad er tidligere journalist både i Porsgrunn Dagblad og Varden.

Ivar Nefstad (62) er nå pensjonist og bor i Langesund. Nefstad er opptatt av kystkultur og gamle skipsdrama. Han har gitt ut to bøker, «Velona» i 2007 og «Havets høvdinger» i 2010, som begge handler om lokale skipsforlis og dramatikken rundt disse. Ivar Nefstad er en viktig samarbeidspartner med Langesund og Omegns Sjømannsforenings historiske arkiv og bidrar med innspill, kommentarer og forslag til historier.

Nefstad har sendt oss historien om DS «Scotland» som forliste ved ved Finnebåene. Historien kan du lese her.