Jac Lund-Tangen

jac_lundtangenJac Lund-Tangen har for all tid satt sitt preg på Langesund. Han huskes i første rekke som jornalist, lokalhistoriker, forfatter og dikter. I sin tid var han kontorsjef i Langesund kommune og markerte seg bl a som leder og medlem av flere utvalg og råd. Han døde i 1990.

Denne «historiske godbiten» omhandler to historier om skipsfører Hans Nikolai Thormodsen fra Langesund og har sitt utspring i en avisartikkel som ble skrevet av Jac Lund-Tangen i anledning Thormodsens 60-års dag. Les mer om bakgrunn for historiene og selve historiene ved å klikke her.