Johnny Sørensen

jonny_soerensenJohnny Sørensen er fra Brevik og er nå pensjonert etter mange års arbeid i Alf Jakobsens Boktrykkeri.

Sørensen har vært engasjert i Brevik Historielag i en årrekke og skrevet flere bøker og artikler med historisk tilknytning til Brevik, Langesund og Grenland forøvrig. Han har bidratt med en artikkel på denne siden tidligere – se innholdsfortegnelse.

Den 10.mars 2010 var Sørensen invitert til tema-aften i Langesund og Omegns Sjømannsforening for å kåsere om emnet «Istrafikken fra Grenland til Europa på slutten av 1800-tallet og fram til 1.verdenskrig». Her kan du lese en oppsummering av kåseriet.