Knut Bjerke

knutKnut Bjerke er medlem av Langesund og Omegns Sjømannsforening fra 2003 og bosatt i Langesund sentrum.

Han er utdannet offiser i Sjøforsvaret fra 1968 og har tjenestegjort både på motortorpedobåter, kanonbåter og på Oslo-klassen fregatter.

Knut er født i 1945 og har i de senere år arbeidet i et IT- og Datafirma på Lysaker i Bærum. Han er nå pensjonist og ansvarlig for sjømannsforeningens historiske arkiv.

Knut Bjerke har sendt oss flere artikler som du kan lese nedenfor. En av historien er fremkommet ved at han ble invitert til 17. mai-frokost om bord på ”Statsraad Lehmkuhl” i år (2009). Han jobbet med å få seilskipet i sjødyktig stand på slutten av 1970 tallet og historien omhandler personlige episoder fra den tid samt en del fakta om seilskipet og om hvordan skipet opereres i dag.

En annen historien kom han over ved en tilfeldighet ved at han i gamle papirer fant programmet fra delegertmøte i Landsforbundet i 1981 hvor Jac Lund Tangen har skrevet en fin presentasjon av Langesund som historisk sjøfartsby. I Forordet til dette bidraget oppfordrer han medlemmer av sjømannsforingen å komme med historier som omfatter fartøyer og episoder fra sjømannslivet knyttet til Langesund og omegn.

» Les artikkelen om Statsraad Lehmkuhl her (05.06.2009)

» Les artikkelen Langesund som sjøfartsby (05.06.2009)

Knut har kommet med flere bidrag! Denne gang om barken «Eva» og barken «Berean». Skipene var hjemmehørende i Langesund. Les om barkskipene her:

Historien om barken «Eva» (11.11.2009)

Historien om barken «Berean». (11.11.2009)

Her er et nytt bidrag fra Knut. Les om stiftelsen av den første sjømannsforening i Langesund i 1874 her. (18.02.2010).Meget interessant lesning – ikke minst med tanke på hvilke saker foreningen var opptatt av – så som f eks forbud mot dekkslast og utbedring av Langøytangen fyr.

Et nytt bidrag fra Knut kan du les her – den interessante og spennende historien om DS «Jotunfjell»s redningsdåder i 1931. Antar at leserne vil finne historien spesielt interessant mtp at flere personer i beretningen kom fra Langesund. (08.12.2011)

Les om «Seilskutene som ble bygd ovenfor slusene i Skien – ferskvannskipene» ved å klikke her. (03.01.2012)

Les historien om Ulrik Feilberg (1836-1918). Langesundsmannen som kjempet i den amerikanske borgerkrigen for 150 år siden. Klikk her. (22.02.2012)

Knut Bjerkes beretning om kaptein Hans Peter Holms liv og tragiske død ved Langesund i 1812 kan du lese ved å klikke her. (27.07.2012)

To interessante historier av Knut Bjerke om hhv selskapet AS «Pamelia» og barken «Pamelia» fra Langesund kan du lese ved å klikke her og her. (12.11.2012).

Knut Bjerke har skrevet en historie om sin bestefar Oluf Hansen som deltok under forsøket på å redde briggen «Gustava» som forliste ved Stråholmen for 100 år siden. Historien er laget spesielt for Skåtøy- og Kragerø historielag i f m en 100-års minnemerkering av forliset. Les historien ved å klikke her. (19.12.2012)

Historien om den hollandske fraktebåten Voorbode, med tilknytning til Langesund, er meget interessant lesning. Du finner den ved å klikke her. (28.10.2013)

Her finner du interessante historier om to «skyttere» fra 2. verdenskrig ved å klikke på disse linkene: Ole Eik eller Trygve Winther. (19.12.2013)

Knut Bjerke holdt foredrag på foreningens tema-aften 14. oktober 2015 om «Sjødjevelen» og det tyske seilskipet «Seeadler», som seilte under falsk flagg under 1. verdenskrig. «Sjødjevelen»henspeiler på marinekaptein Feilx von Luckner som var sjef på seilskipet. Les den interessante beretningen om Sjødjævelen og hans seilskip havørnen-V-4web II. (17.11.2015)