Trygve Thorstensen

trygve_3Trygve Thorstensen er utdannet offiser fra Luftkrigsskolen. Han er pensjonert brigader fra Luftforsvaret.

Trygve er født i Langesund i 1943. Etter 35 år i Forsvaret jobbet han 7 år som kontorsjef ved Skien-, senere Telemark politidistrikt. Han har vært medlem av Langesund og omegns sjømannsforening siden 2005 og er redaktør av foreningens nettportal.

Trygve hadde tenkt å skrive en artikkel om kaptein Haraldsen på LAHELA. Artikkelen ble langt mer enn det. Les selv ved å klikke her!

ooo0ooo

Under en reise med «Color Magic» i november 2011 kom redaktøren over et oppslag i Observation Lounge, dekk 15. Oppslaget omhandlet Keel Laying and Lucky Coins. Les mer ved å klikke her. Artikkelen har tidligere stått under «Aktuelt», 21. november 2011.