Julehilsen fra Formann Knut

Til medlemmene i Langesund og Omegns Sjømannsforening,

Vi er i ferd med å legge et godt forenings år bak oss. Året 2022 har vært et spennende år med stor aktivitet for så vel styret som for komiteene. 

Jeg vil takke alle våre medlemmer som har bidratt til aktiviteter for foreningens beste i 2022. 

Det som imidlertid har gledet oss mest, er at våre medlemmer har møtt opp på så vel medlemsmøter som på spiseaftener. Det ligger en god del arbeide bak både planlegging og gjennomføring av aktiviteter. At medlemmene støtter opp om foreningens møter, håper vi vil fortsette inn i det nye året. 

Møteplan for våren 2023 er under utarbeidelse og vil bli sendt ut like over nyttår. Vi arbeider med å få til en reise med ledsagere og inviterte gjester i første halvår 2023. Vi trenger hjelp fra Magnus Reiser til dette. Så snart vi har et forslag til utflukt vil vi sende det ut til medlemmene. 

Vår forening har sagt ja til å støtte opp om prosjektet «Tall Ships Races» 2023. Langesund er oppnevnt som offisiell gjestehavn i tre dager i juli 2023. Her trenger vi innsats fra medlemmene til en rekke forskjellige arbeider. 

Jeg får stadig positive henvendelser fra en rekke medlemmer om foreningens virksomhet. Dette er en god motivasjon til å arbeide videre for sjøfartens og sjømannsstandens interesser. Vi vil også i året som kommer arbeide for å knytte sammen sjøfolk og sjøfartsinteresserte både i egen forening og videre knytte felles bånd til andre sjømannsforeninger. 

Vennlig hilsen 

Knut Bjerke 

Formann