Kjell Hermann Halvorsen døde 6 februar.

Kjell Herman Halvorsen døde 6 februar. Kjell har vært medlem av Langesund og omegn sjømannsforening siden 2007. Kjell var en trofast deltager på våre møter. Begravelsen vil finne stede med de nærmeste tilstede. Foreningen minnes Kjell i takknemlighet og lyser fred over hans minne..