Krigsseilerregisteret

Krigsseilerregisteret Krigsseilerregisteret ble 19. januar 2016 markert tilgjengelig for alle. Begivenheten fant sted i lokalene til Oslo sjømannsforening. Krigsseileren Peter Henry Hide var æresgjest. Jon Michelet var også tilstede på åpningsseremonien. Han har som kjent bidratt til å skape stort engasjement for krigsseilerne med sin bokserie «En sjøens helt».

Krigsseilerregisteret er et nasjonalt register for alle norske kvinner og menn som seilte i den norske handelsflåte 1939 – 1945. De dramatiske historiene til tusener av norske krigsseilere er nå samlet i et nettarkiv. En stor dugnadsinsats ligger bak – sjømannsforeninger over hele landet har bidratt. Arbeidet med å lage Krigsseilerregisteret er omfattende og tidkrevende. Registreringen vil foregå over flere år. Pr d d er det ca 6300 personer og ca 2300 skip i registeret. Målet er at så mange som mulig  av de 30.000 norske krigsseilere skal inn i registeret og sikre at krigsseilernes historier ikke går tapt.

Krigsseilerregisteret drives av Stiftelsen Arkivet, Kristiansand i samarbeid med Lillesand Sjømannsforening og andre sjømannsforeninger. E-post: krigsseilerregisteret@stiftelsen-arkivet.no. Krigsseilerregisteret  er finansiert av Samlerhuset Norge, som tok initiativ til registeret, samt andre givere fra hele Norge. Riksarkivet har bidratt med arkivbilder til registrering av krigsseilerne.

Vi anbefaler leserne et «dypdykk» i Krigsseilerregisteret – et fantastisk nettarkiv med et mangfoldig innhold som er i utvikling. Klikk deg inn her og ta en reise i arkivet! Viktig: Har du relevant dokumentasjon som intervjuer, pass, eksamenspairer, brev, foto, film, dagbøker etc kan du gjerne bidra til arkivet ved å ta kontakt med stiftelsen. Les mer om dette under linken ovenfor.

Linken til krigsseilerregisteret ligger også permanent ute på våre hjemmesider under fanen «Linker».