«LAHELA 3»

På bildet, som er tatt i 1951, har "LAHELA 3" nettopp lagt fra kai på vei til Helgeroa.
På bildet, som er tatt i 1951, har «LAHELA 3» nettopp lagt fra kai på vei til Helgeroa.

«LAHELA 3» var et kjært innslag i Langesunds havnebilde i perioden 1948 – 1961.

«LAHELA 3» var opprinnelig en minelegger på vel 100 fot, bygd i Loughborough, England og levert til British Royl Navy i 1943. Skipets kjennetegn var da HMS MMS 280. I 1946 ble mineleggeren kjøpt av LAHELA-fergeselskapet, bygd om til ferge, herunder forlenget med 4,5 meter og satt inn i Langesund -Helgeroa – trafikken 1948. Det var langesundsmannen Henry Sørensen som sto for innkjøpet av fergen. (Henry Sørensen var senere Havnefogd i Langesund i peioden 1949-1953.)Fergen var på 142 brt, kunne ta ca 20 personbiler og maks 200 passajerer.

På bildet, som er tatt i 1951, har «LAHELA 3» nettopp lagt fra kai på vei til Helgeroa.

Breviks-brua var under bygging og selskapet slet med dårlig økonomi. Siste sesong for fergeselskapet var 1961 og «LAHELA 3» ble solgt til Malmø. Fergen ble satt inn i trafikk mellom Søderby og Mickrum. I 1966 ble «LAHELA 3» solgt til rederiet AB Beron i Vestervik og ble omdøpt til «Borgholm».

"M/F "Borgholm", tidligere "LAHELA 3"
«M/F «Borgholm», tidligere «LAHELA 3»

M/F «Borgholm», tidligere «LAHELA 3»

I de påfølgende år hadde fergen flere eiere og trafikerte forskjellige strekninger i Sverige.

I 1996 ble skipet solgt til Marite Sail Ship Charter AB, Rønninge. Selskapet rev av hele overbygningenn og bygde det om til et vikingskip!! og ble omdøpt til «SVEA VIKING». I flere år ble vikingskipet benyttet som charterskip for turister ut fra Stockholm.

28.april 2007 ble skipet herjet av brann mens hun lå i opplag ved Skeppsbron, Stockholm. Skipet ble helt utbrent og hogd opp en måned senere.

Kilde: Fakta om fartyg

PS

Vi har skrevet mer om fergeselskapet Langesund-Helgeroa på denne siden under artikkelen om den første LAHELA. Se også artikkelen om kaptein Haraldsen på «Historiske godbiter.

Les mer om «LAHELA 3» ved å klikke på denne linken.