Langesund og Omegns Sjømannsforening 90 år.

Allerede i 1820 ble det stiftet en «Langesund Sømandsforening». Foreningen hadde medlemmer fra «hele fjorden», med sete i Porsgrunn.  Foreningen ble oppløst i 1846, pga uoverenstemmelser. Etter nærmere 28 år, i jaunar 1874, ble Langesund og Omegns Sjømannsforening stiftet. Foreningens første formann, eller direktør som det het den gang, var skipsfører og ordfører i Langesund , Johan Mølbach (bilde t.h.). 1179140574_johan_moelbachI 1877 endret foreningen navn til Langesund og Omegns Sjømanns- og Skipsrederiforening.
Denne forening fikk dessverre også et relativt kort liv og ble oppløst  18. februar 1895 – delvis pga synkende medlemstall.

1178782960_gunnar_andersenMen så, etter initiativ fra kaptein Gunnar Andersen (t.v.), ble Langesund og Omegns Sjømannsforening stiftet på nytt. Stiftelsen fant sted 16. november 1925 og kaptein Andersen ble forningens første formann. Foreningens vedtekter ble utferdiget på stftelsesmøtet. Det var 16 medlemmer med fra starten og 26. november 1925 regnes i dag som den offisielle dato for etableringen av nåværende Langesund og Omegns Sjømannsforening.

Til å begynne med hadde ikke foreningen noe fast møtelokale. Møtene ble holdt for det meste i private hjem og spesielt hjemme hos kaptein Andersen. Forskjellige spiseforretninger rundt om i byen ble også benyttet. Fru Arnesens spiseforretning i Wrightegaarden var en av disse. Fra 1936 og fram til 1982 hadde sjømannsforeningen sine medlemsmøter og spiseaftener i Wrightegaarden.

På årsmøtet 21. januar 1984 fikk styret fullmakt til å undersøke mulighetene til å anskaffe et eget hus til foreningen. Etter vurdering av flere alternativer, ble «Rakkestad-gården» i Kongshavnsgate 3 anskaffet. (Er nr 7 i dag). Huset er bygget i 1794 og representerer det kunsthistorikerne kaller «Skiensfjord-klassisismen». Huset har opp gjennom årene gjennomgått oppussing i flere omganger, ikke minst ved betydelig dugnadsinnsats fra foreningens medlemmer. I jubileumsåret foretas et betydelig utvendige vedlikehold av vegger og trapper samt ombygging av garasje til bl a arkivrom. Dette arbeid utføres av et innleid firma og beregnes ferdig i løpet av oktober dette år.

Sjømannsforeningen tilstreber å opprettholde den gamle stil på bygget, slik at det fortsatt skal passe inn i omgivelsene – eller i området «Tuppestredet», som det heter på folkemunne. Langesund og Omegns Sjømannsforening fikk Bamble kommunes restaureringspris i 2008. Huset framstår som funksjonelt, godt ivaretatt og er i flittig bruk.

allan_1Sjømannsforeningen er i dag en livskraftig forening og en maritim kulturbærer i Langesund og i Bamble kommune. Foreningen har 85 medlemmer medio oktobermåned. Formann i jubileumsåret er Allan Simonsen (t.v). 90-årsjubileet markeres med festmiddag for medlemmer og innbudte gjester på Langesund Bad lørdag 31. oktober 2015.

(Det korte historiske sammendrag ovenfor er hentet fra våre hjemmesider under fanen «Om Foreningen/Historikk». Der kan du lese mer, om du ønsker.)

oooOooo

Nedenfor ser du sjømannsforeningens plakett, som ble godkjent til bruk av styret 26. januar 2012. Se vedtekter under fanen «Om Foreningen/Våre lover».

crest