A-Magasinet nr 19, 9.mai 1981 – III

ccf06012012_00002Fiskere på Boyes brygge.

Langesundsfiskere, brødrene Håkon og Harry Nystrand i arbeid med redskap. Sammen har brødrene «fisket opp mange jernbanevogner fulle i årenes løp, men når en vender hjem med 15-20 kilos fangst av like mange garn er det ikke rare greiene.»