A-Magasinet nr 19, 9.mai 1981 – IX

ccf06012012_00006Lek på Rådhusplassen

I dag er plassen mest kjent som bussholdeplass for rutene M 1A og M 1B.

På husveggen midt i bildet skimtes det som er igjen av Fattigkassa, et klenodium fra 1769, med teksten: «Den som formaar at give, Giv her i Jesu navn. Din Gave visst skal blive, Den fattige til Gavn». Nå er det NAV som har overtatt…