Våre sponsorer

Medlemsoversikt

Langesund og Omegns Sjømannsforening har  pr. 12.06.24  91 medlemmer.

Meld fra ved endringer til Leder Knut Bjerke knut-bjerke@hotmail.com eventuelt – WEB siden ved tor.a.dahl@icloud.com

Amundsen, Per Ronald90 86 17 2018.01.22
Arntzen, Arild91 37 31 9917.04.24
Berg, Sven Per48 89 44 3215.02.97
Bjerke, Knut92 28 96 9410.09.03
Bjerkøen, Tiny Robert92 23 52 8317.08.22
Bjørnerud, Runar33 52 10 1504.09.96
Bråthen, John Edvard91 37 75 3314.12.16
Bråthen, Tom Richard90 69 69 0213.01.10
Dahl, Tor Alrik90 04 66 7405.12.12
Dørdal, Jan90 20 54 1104.09.19
Eibo-Hansen, Clemmet41 26 82 0307.01.04
Eriksen, Arne90 06 10 7119.10.05
Eriksen, Oddbjørn91 36 50 7118.01.22
Eriksen, Per97 02 14 8807.06.13
Flåten. Ola92 46 01 9105.10.22
Flåten, Pål B95 19 06 4310.12.80
Flåthe, Per92 49 30 3919.11.08
Gavelstad, Tore91 19 05 5325.03.15
Giskemo, Svein91 53 62 0725.02.15
Glittum, Geir41 46 04 7017.03.22
Goberg, Odd Peder45 00 76 6023.04.14
Gundersen, Johan Emil41 28 07 0206.11.13
Halvorsen, Steinar99 37 05 5217.10.07
Hansen, Kåre Mardon45 60 45 9217.08.22
Hansen, Leif Vidar90 87 19 3430.03.05
Hansen, Odd John90 87 91 8618.11.09
Heggem, Bjørn Røbech95 45 82 9615.02.97
Helland-Olsen, Alf90 59 77 3218.12.02
Hoksrud, Bård90 91 96 3817.08.22
Holtet, Reidar90 84 06 7722.03.17
Hovstø, Tore48 06 50 1814.11.09
Høie, Asbjørn91 32 76 9207.09.16
Håland, Arvid47 38 59 4221.04.04
Isaksen, Roar90 82 72 0716.08.23
Jacobsen, Tormod95 88 67 4511.03.09
Jenssen, Jens-Fredrik94 78 07 7503.10.79
Johansen, Jan Willy41 76 8 7 6006.01.71
Jøntvedt, Peer Robert90 94 93 8207.03.18
Kjeldal, Halgeir95 03 27 8222.08.18
Kjeldal, Kåre35 96 75 5519.09.18
Klyver, Espen95 19 07 5121.03.12
Kristiansen, Einar90 69 25 771987
Kullvik, Sten Fredrik95 24 26 4504.09.19
Kårbø, Gunnar90 78 51 7919.09.18
Lassen, Kirsten97 56 66 8318.01.22
Lassen, Lasse Johan90 98 36 6313.01.16
Lunden, Jon97 04 41 5006.11.13
Lundquist, Roy95 14 70 181978
Mathisen, Elbjørn91 30 04 3512.02.05
Nenseth, Bjørn90 14 41 3529.01.16
Nesholt. Svein90 57 63 0105.10.22
Nilsen, Odd Willy91 32 76 5325.03.15
Nilsen, Svein Erik Hedvald47 01 39 9928.09.11
Nilsen,Nils Helge47 64 44 7722.02.17
Nilsen. Nils-Egel90 99 96 3729.07.21
Normann, Roger91 36 50 3605.05.21
Nossen, Malvin90 04 81 2613.11.19
Nyberg, Nils Petter90 79 88 0105.10.22
Næss, Jan Ragnar97 73 08 4018.04.07
Næss, Thor45 67 62 3726.02.14
Oland, Helge90 53 78 1821.09.16
Pettersen, Arne Magnus91 81 62 1707.06,13
Pettersen, Mareno91 63 93 5608.02.20
Reime, Bjørn90 14 84 9411.01.17
Sandersen Gunder Tande93 20 64 9108.02.20
Sandsmark, Morten97 01 35 7305.09.18
Schanke, Jacob92 05 47 6126.01.74
Semb, Tormod90 68 92 6118.04.12
Simonsen, Allan97 52 04 6615.02.97
Sjøboden, Erling Annas93 29 41 3805.10.22
Sterk-Johansen, Erik95 70 67 1001.04.21
Storberget, Svein97 05 85 8005.05.21
Sundberg, Kjell Einar90 67 07 0409.03.22
Svendsen, Harald Boye98 63 46 0408.02.20
Sætre, Odd48 08 01 8707.09.16
Tande, Terje95 14 44 1117.12.08
Thommesen, Alf45 40 24 0312.09.12
Thorsdalen, Eirik91 15 52 3504.09.19
Thorstensen, Tore Johan+46 70 55 74 53910.10.12
Thorstensen, Trygve Andreas90 77 48 5919.10.05
Valmestadrød, Terje91 68 87 0913.11.19
Vidvei, Jan Erik40 55 66 7714.12.11
Voss, Ragnar90 68 74 1429.07.21
Wenaas, Jørn Ø.90 72 00 5615.12.04
Wærvågen, Hans Petter95 52 48 2029.01.16
Zachariassen, Alf Håkon92 89 07 9516.02.11
Ødegård, Hans90 84 53 0013.01.16
Ørvik, John45 80 15 5824.01.14
Aasen, Odd91 36 96 4329.07.21
Aakre, Leidulf95 81 27 1017.01.24