Merk skjæret

merk skjæretMerk skjæret er en kampanje i samarbeid mellom Kystverket og GjensidigeStiftelsen. Målet med kampanjen er å bidra til en tryggere kystlinje og i første omgang skal Norges 100 farligste skjær merkes. Det er viktig å merke seg at kampanjen er i gang og småbåtførere er blitt invitert til å bidra med sin lokalkunnskap. Blant skjærene som velges ut til merking, vil bidragsyterne selv få være med når Kystverket gjennomfører merkingen.

Uttrykket «skjær i sjøen» er høyst aktuell: Det finnes nemlig ca 35000 undervannskjær langs kysten som ikke er merket i sjøkart. Sommeren 2014 var det rekordmange grunnstøtinger langs kysten. Kystverket og GjensidigeStiftelsen startet kampanjen som nevnt ovenfor. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen markerte starten på kampanjen 18.3.2015.

Dårlig navigasjon og høy fart på sjøen er hovedårsaken til de fleste grunnstøtingene, men dårlig merking blir uansett avgjørende i de fleste tilfellene. Hadde skjærene vært mer synlig, ville sannsynligvis flere grunnstøtinger vært unngått. Hvert år inntreffer ca 250 båtulykker med personskade – mellom fem til ti personer mister livet. «Merk skjæret-kampanjen» vil bidra til at antall ulykker går ned.

I vårt nærområde (Bamble) er følgende skjær pekt ut for merking: Ved innseilingen til Kjønnøya, NØ for Østre Holme, «Englandsbåen» og to skjær nord for Kråka. I tillegg er fire skjær i Kragerøskjærgården pekt ut.

Les mer om kampanjen ved å klikke http://www.merkskjaeret.no.