Minnestøtten til sjøkaptein Hans Petter Holm

Styret i LoOS har tatt et viktig iInitiativ. LoOS ønsker å ruste opp minnestøtten og håper å få hjelp til dette slik at støtten fremstår som ny til jubileumsfeiringen i 2025. Se vedlagte klipp fra Porsgrunn Dagblad.