Minnestøtten til sjøkaptein Hans Petter Holm ferdig restaurert.

Styret i LoOS har tatt et viktig iInitiativ. LoOS ønsker å ruste opp minnestøtten og håper å få hjelp til dette slik at støtten fremstår som ny til jubileumsfeiringen i 2025. Se vedlagte klipp fra Porsgrunn Dagblad

Noen husker nok dette initiativet som styre tok i juli 2022. Nå er det kronet med hell og et flott arbeid er gjort. trykk på bilde for link til historien

 

Fra formann Knut har vi fått følgende:

Langesund og Omegns Sjømannsforening tok initiativ overfor Bamble kommune i juni 2022 om restaurering og opp-pussing av Minnestøtten over sjøkaptein Hans Peter Holm. Før Påske i år var Minnestøtten fjernet fra kirkegården i Langesund. Dette var årets «Påskemysterium».

Fredag 28. april ble Minnestøtten satt opp igjen i restaurert tilstand. Et fantastisk flott arbeide er utført av Bamble kirkelige fellesråd.

Det er Bamble kirkelige fellesråd som har ansvaret for gravplassene i kommunen. Kirkelig fellesråd har derfor tatt ansvar for å utbedre minnesmerket, fordi det var i så dårlig forfatning at man var redd for at noen kunne bli skadet. Utbedringen er gjort for penger Bamble kirkelige fellesråd får fra kommunen, for å kunne drive vedlikehold av gravplasser og kirkebygg.

Hver 17. mai etter talen på bautaen over falne sjøfolk fra 2. verdenskrig holder Sjømannsforeningen en kort seremoni med blomster for å hedre de sjøfolk som fant sin grav i havet og som aldri kom hjem til sine kjære.

I år vil vi i tillegg nedlegge en blomsterkrans på det restaurerte Minnesmerke over Hans Peter Holm. Formannen vil holde en kort tale om monumentets historie.

Knut har også sendt bilder

.