Modell av Najaden

Styret besluttet har å kjøpe en modell av «Najaden». Den har jo en viss tilknytning til Langesund da skipssjefen på «Najaden» ved slaget i Lyngør i 1812 ligger begravet på Langesund kirkegård. I en artikkel har nåværende formann redegjort for historien om skipet Najaden og Kaptein Peter Holm videre skjebne. Trykk link for å komme til artikkelen.

Modellen på Marinemuseet

Kjøpet henger sammen med feiringen av foreningens 100 års jubileum, og oppgraderings prosjektet av minnestøtten til Kaptein Hans Petter Holm, som står på kirkegården i Langesund.

Forening har sendt et brev til Bamble kommune vedrørende den saken, utdrag av brevet kursiv tekst:

Langesund og Omegns Sjømannsforening skal feire 100 års jubileum i 2025. Forberedelsene til jubileumsåret er allerede godt i gang med noen viktige aktiviteter som vi ønsker å markere i jubileumsåret.

En av aktivitetene er at Sjømannsforeningen har besluttet å kjøpe skutemodellen av «Najaden» fra Thor Hansen i Porsgrunn og arrangere en minnemarkering på Langesund kirkegård.

Sjøkaptein Hans Peter Holm var skipssjef på «Najaden» under det dramatiske sjøslaget med det engelske linjeskipet «Dictator» på Lyngør havn.

Av et mannskap på 325 omkom 135 personer i sjøslaget og nærmere 100 var alvorlig såret. Kaptein Holm som ikke kunne svømme ble reddet av to matroser og kom seg i land. Senere tok han opp kampen med engelskmennene, men tapet av «Najaden» var et alvorlig tap for den dansk-norske marine.

Senere på året den 26. november passerte Kaptein Holm Langesund i en liten seilførende skute i kraftig kuling. Skuten havarerte på Tangenskjær utenfor Langesund og Kaptein Holm omkom i bølgene. 

Han ble gravlagt på Langesund kirkegård hvor det senere ble satt opp et ruvende monument, en minnestøtte i jern.

Da Sjømannsforeningen i jubileumsåret 2025 ønsker å markere Kaptein Holm, hans skip «Najaden» og arrangere en offisiell minnemarkering på Langesund kirkegård, ber vi vennligst Bamble kommune om hjelp til å restaurere minnestøtten.

I bladet modell og Teknikk nr. 2 – 2022 er modell presentert av Knut Pedersen, det er laget et bildegalleri av bladets presentasjon. Vi vil komme tilbake til denne saken senere, styret holder på og planlegge for jubileumsfeiringen. Det er lenge til men tiden går fort som gamle folk sier.