Møteplan 2019

Dato/onsdag Tema Foredragsholder Nødvendig utstyr Ansvarlig fra klubben
090119 Medlemsmøte uten agenda Ingen Lasse
250119 Generalforsamling Ingen, møteleder må velges Videokanon? Lasse
060219 Førerløse Container skip -Yara Birkeland Lars Vårli -Vard Elektro Leif V. Hansen
200219 Spisaften hvalkjøtt Alle sammen Kniv og gaffel Helge- Jørn- Lasse
060319 Chroftholmen etterbruk Knut BJ., Lasse L,. Videokanon Foredragsholderne
20319 Spiseaften Sildebord Arr.komite – Lasse
030419 Temamøte Rådmann Tore Martinsen Rolf
080519 Temamøte Frisk Bris Henning Weioder Rolf F.
170519 Fredag Åpent hus Kaffe og kaker  Helge, Rolf og Jens
Sommerferie
210818 Medlemsmøte uten agenda Mulig tur til Langøya Lasse – Bjørn Heggem
040919 Spisaften Flesk og duppe Arr. komite – Lasse
180919 Temamøte Kommunevalget Politiker
021019 Spisaften Bacalao Arr. komite – Lasse
161019 Stillehavs øster, mat eller ugress? Jan Erik Tangen Leif V. Hansen
301019 Sang og musikk med damer Alternative dager Lasse og trubadurgruppen
131119 Spisaften Hvalkjøtt Arr. komite – Lasse
271119 Temamøte-Sjøen og Sjølivet Knut Bj.  Video  Foredragsholder
111219 Spisaften-Juleavslutning Juletallerken Arr. komite – Lasse