Møtereferater

Referaten blir lagt inn fortøpende.

Referat fra medlemsmøte og spiseaften

2.11.2022 kl. 1930

 

 1. Både medlemmene og gjester ble ønsket velkommen til medlemsmøte. Spesielt ble våre gjester fra Skien Sjømandsforening ønsket hjertelig velkommen. Det var:
  1. Formann Ove Evensen.
  2. Leif Harald Hansen.
  3. Arne Kristian Thormodsen.
  4. Gunnar Lie.

 

 1. På kveldens meny sto Jørn fiskes-suppe og fersk torsk. Vi var 40 til bords. På grunn av kapasiteten på kjøkkenet er det viktig å melde seg tidlig på til middagen. Vi setter normalt grensen ved 40 påmeldte.

 

 1. Jeg anbefaler at medlemmene melder seg på til Julemiddagen den 14 desember allerede nå eller snarest mulig

 

Påmelding til spiseaften den 14. desember skjer til Formann i Festkomiteen – Tore Hovstø på telefon: 480 65 018 (Helst på sms) eller på e-mail: hovstoe@online.no

 

 1. På forrige medlemsmøte var tema for kvelden skipsdåp av modellen «Najaden» og kåseri av formannen. Hele 34 medlemmer var tilstede og modellen av «Najaden» ble behørig døpt. En rekke bilder fra dåpsseremonien ligger ute på våre web-sider. Vi takker formannen i festkomiteen for et hyggelig arrangement.

 

 1. For å finansiere kjøpet av modellen har vi utstedt «Gave/aksjebrev» i Partsrederiet «Najaden» pålydende NOK 500,-. Hittil har 25 medlemmer kjøpt og betalt for gave/aksjebrev i «Najaden». Flere har ytret ønske om å bidra. Det takker vi hjerteligst for. Kontonummeret er: 2601 37 23124. Etter betaling, vil gave/aksjebrevet bli tilsendt på e-mail eller i posten.

 

 1. Vi har kjøpt inn «Jakkemerker» som er plassert i baren. De koster NOK 50,- pr stk. og kan kjøpes av kasserer og barkeeper.

 

 1. Bamble Lions Club som har leid våre lokaler for medlemsmøter er oppløst på grunn av for få medlemmer. Dette medfører at leieavtalen vår sies opp fra nytt-år.

 

 1. Neste medlemsmøte som var planlagt til 16. november, må dessverre utgå på grunn av kollisjon med Mandsang-revyens aktiviteter.

 

 1. Det blir derfor kåseri av pensjonert sogneprest –Jan Terje Hanssen om «kirkeskip og hendelser fra havet»:

 

Onsdag 30.november kl.1900.

 

Medlemsmøtet er åpent for å ta med ledsagere eller en venn.

 

Deretter blir det sang og musikk. Per Ludvig Gusfre skal fremføre sangen om barken «Solid» akkompagnert av John Edvard Bråthen.  Det blir sikkert en rekke Erik Bye viser ut over kvelden. Baren er åpen fra kl.1900 og vi starter med foredraget kl.1930.

 

 1. Sjømannsforeningen har fått en forespørsel om vi vil være med i en dugnadsgruppe for å støtte opp under besøk av «Tall Ships Races» som vil gjeste Langesund til sommeren. Om lag 10-20 seilskuter vil komme til Langesund fra 19.juli til 21.juli. Vi har foreløpig sagt ja! – til dette, med kommentaren: Vi vil vel kunne delta «etter evne».

Vi trenger frivillige fra foreningen til dette arrangementet. Ta kontakt med formannen eller Forman i Festkomiteen Tore Hovstø for nærmere informasjon og deltakelse i dugnadsgjengen.

 

Langesund, 11. november 2022

 

Knut Bjerke

Formann