M/S «Haugvik»

haugvikBildet av M/S «Haugvik» vekker ganske sikkert minner hos flere enn redaktøren, som var messegutt ombord sommeren 1962.

M/S «Haugvik»(t.v) var sammen med M/S «Hydro» og M/S «Herøya» kjente innslag i kystrafikken til/fra Hydos anlegg i Porsgrunn fra 1950 til ut på1970-tallet. Skipene var søsterskip og alle var bygd ved Marinens Hovedverft i Horten i 1949/50. Rederiet het opprinnelig A/S Rjukanfoss (Norsk Hydro Elektrisk Kvælstof A/S. mngrs), Oslo. Skipene ble senere overført til Hydroships A/S, Oslo. Blant folk flest gikk skipene under betegnelsen «hydrobåtane».

M/S «Haugvik» ble sjøsatt 15.september 1949 og var på ca 2000 tdw. Det var et «motorskip, med tanker for flytende ammoniakk». Framdriftsmaskineriet var en dieselmotor, type Nordberg, 2-takt/enkeltv. 5-sylindret, produser av Nordberg Manufacturing Co, Milwaukee, WI, USA.

Jeg var messegutt ombord sommeren 1962. De fleste av mannskapene hørte hjemme på strekningen Langesund – Skien.

M/S «Haugvik», men nå under navnet M/S «Kristina Prima», ankom Santander, Spania den 15.februar 1988 for hugging. Huggingen begynte primo mai 1988.