M/S «Himing» og m/s «Svanefjell»

Vi viser bilder av to skip som Jan Willy Johansen har seilt på.

Jan Willy Johansen (formann i sjømannsforeningen vår i perioden 1986 – 1992) var 3. styrmann på M/S «Himing» i 1963. «Himing» var eiet av Tinnfos Jernverk, Notodden(!), men disponert av Høyer & Sønn i Skien. Skipet var på 3000 dwt og gikk i trampfart mellom Holland – Spania – Belgia – Tyskland.

Jan Willy var 1.styrmann på M/S «Svanefjell» i 1967 – 68. «Svanefjell» tilhørte rederiet Olsen &Ugelstad, Oslo. Skipet var på 5500 dwt og gikk i fart mellom Europa og The Great Lakes, USA.