Nye Bastøferjer

BastøFosen

Bastø Fosen har nylig signert en avtale med Statens vegvesen, verdt 4,5 milliarder kroner, som sikrer selskapet konsesjon på sambandet Moss – Horten for perioden 2017 – 2026.

I forbindelse med den nye konsesjonen, vil Bastø Fosen bygge tre nye ferjer som skal være klare fra begynnelsen av 2017. Ferjene bygges i Tyrkia og blir 142 meter lange, 21 meter brede, ta 600 passasjerer, 200 biler og mellom 24-30 vogntog, avhengig av størrelsen. De nye ferjene er utviklet i samarbeid med Multi Maritime, Førde. De er utviklet med spesielt fokus på å redusere laste- og lossetid av både gående og kjørende. Alle kjøretøy blir plassert på et åpent bildekk som effektivt lastes med kjørefelt som strekker seg uavbrutt i hele ferjens lengde. Nedenfor ser du et bilde av en ny ferge – slik den er tenkt vil se ut.

Bastø-Fosen-MM139FD-8-cDe nye ferjene vil få energieffektive dieselmotorer og etter Bastø Fosens beregninger vil NOx-utslippet reduseres med over 80 prosent i forhold til eksisterende ferjer. I tillegg vil nyutviklet energieffektiv skrogform, gi de nye ferjene et redusert drivstofforbruk på 25-30 prosent, i forhold til ferjene som er i drift i dag.
De «gamle» ferjene skal bygges om, for å tilfredsstille konsesjonens krav til NOx-utslipp.

NB! Fra 2017 innføres AutoPASS på fergene og det blir gratis for gående, syklende og bilpassasjerer.

Se en animasjonsvideo produsert av News On Request her.

Fra neste år har Bastø Fosen seks ferjer som opererer i sambandet, fem i trafikk og en i reserve. Det skulle vel borge for kort ventetid, vil vi håpe! Greit å vite for de av oss som velger «å kjøre rundt»(?).