Organisasjon

Generalforsamlingen avholdes hvert år i slutten av januar. Da velges foreningens styre som består av 6 personer. I tillegg velges to varamenn, to revisorer og tre personer til valgkomite. Generalforsamlingen kan også beslutte og opprette komiteer ut over dette. For tiden er det to slike komiteer – en huskomité og en festkomité. Styrets medlemmer velges normalt for to år mens varamedlemmer velges for ett år.

Styret for Langesund og Omegns Sjømannsforening 2020:

Formann

Lasse J. Lassen
Kilebygdvegen 6,
3739 Skien

Tlf: 90983663              Ijlassen@online.no 

Per Flåthe

Nestformann

Per Flåthe
Gamle Bamblevei 20,
3970 Langesund

Tlf: 92493039
pflaathe@mac.com

ola_aas Kasserer

Ola Aas
Harald Hårfagres vei 43,
3960 Stathelle

Tlf: 95031687
ola-aas@broadpark.no

Styremedlem             

Leif V. Hansen
Salenveien 1,
3970 Langesund

Tlf: 90871934
lvh1315@gmail.com

Styremedlem

Knut Bjerke
Skaugaards gate 1
3970 Langesund

Tlf: 92 28 96 94 
knut-bjerke@hotmail.com

Svein giskemo Styremedlem

Svein Giskemo
Langesundsveien 114
3961 Stathelle

Tlf: 91 53 62 07
Sveja-g@online.no

Varamann til styret Nils Helgen Nilsen Huskomiteens leder Leif V. Hansen
Varamann til styret Thor Næss Festkomiteens leder Nils Helgen Nilsen

KOMITEER OG VALGPERIODER 2020-2021

(ikke alle er bekreftet av styret, som er ansvarlig for utnevnelse)

Organisasjon2020-0103