Vårt medlem Øyvind Eriksen døde 26.10.23. Bisettes i Langesund Kirke torsdag 9 november kl 13.00.

Vårt medlem Øyvind Eriksen døde uventet 26 oktober 2023. Han bisettes torsdag 9 november kl 13.oo i Langesund Kirke. Øyvind ble medlem 18.01.22 etter at han flyttet tilbake til Langesund etter flere år å ha bodd utenfor kommunen. Han var en ekte Langesund gutt med sterke røtter i Langesund.