Pilot Cutters Under Sail

Langesund og Omegns Sjømannsforening har bidratt med stoff til en engelsk bok om losbåter.

For om lag ett år siden fikk redaksjonen spørsmål fra den engelske forfatteren Tom Cunlife om å bidra med stoff til hans bok «Pilot Cutters Under Sail». Det var naturlig at foreningens historiske arkiv behandlet henvendelsen. Knut Bjerke tok saken.

Boken er nå utgitt og Sjømannsforeningen har fått et eksemplar. Les mer om vårt bidrag til boken med bilder ved å klikke her.