Våre sponsorer

Referat medlemsmøte

Referat fra styre/medlemsmøte 14.12.22

Formannen ønsket velkommen til medlemsmøte og spiseaften. 

 1. Styret har avholdt årets siste styremøte og vi takker medlemmene for stor støtte ved deltakelse på så vel medlemsmøter som spiseaftener i 2022. 
 1. For 2022 har vi i tillegg til ordinære driftsutgifter for foreningen og huset, gjennomført følgende: 
  1. Oppgradert Fredrik Crofts spisestue som kan benyttes til møterom og spisestue. 
  2. Vi har malt huset utvendig. 
  3. Vi har investert i kjøp av skipsmodellen «Najaden» 

Dette er engangsutgifter for 2022 som har beløpet seg til mer enn NOK 140.000,-. Til tross for store utgifter ansees foreningens økonomi å være tilfredsstillende. 

 1. Styret vurderer våre forsikringer i lys av de foretatte investeringene i 2022. 
 1. Det er gjennomført HMS-inspeksjon på huset. Programkomiteen følger opp mindre tiltak som må iverksettes.
 2. Etter at vi gikk til anskaffelse av skipsmodellen «Najaden», har vi tatt opp med Bamble kommune at minnemonumentet over skipskaptein Hans Peter Holm må restaureres og oppgraderes. Forening har fått positiv tilbakemelding på at kommunen etablerer et prosjekt for dette i 2023.  
 1. Sjømannsforeningens deltakelse i «Tall Ships Races». Vi har påtatt oss å lage og servere Bacalao på «Torget» i Langesund den 19, 20 og 21 juli 2023. Til servering og logistikk trenger vi støtte fra medlemmene. Ta kontakt med Knut Bjerke på telefon 922 89 694 eller på e-mail: knut-bjerke@hotmail.com
 1. Programmet for våren er godkjent av styret og vil bli sendt ut i begynnelsen av januar. Første medlemsmøte er 18. januar 2023. Tema er orientering av Ordfører Hallgeir Kjeldal om viktige saker i kommunen. 
 1. I løpet av 2023 må det opprettes en Jubileumskomite for 100 års jubileet for vår forening i 2025. Vi trenger frivillige medlemmer til å støtte oss i arbeidet frem mot 2025. 
 1. Generalforsamlingen foreslås gjennomført fredag 3. februar kl.1800 – 1900. 
 2. Styret ønsker alle medlemmene en riktig «GOD JUL og et «GODT NYTT ÅR». 

Vennlig hilsen 

Knut Bjerke 

Formann

link til bilder fra festen

Medlems møte 30.11.22

Medlemsmøte den 30. november ble gjennomført på en fantastisk fin måte. Det var åpnet for at ektefeller og gjester kunne delta, neste 50 medlemmer med ektefeller og gjester tok seg tid til å være med på møtet en høstkveld i november

Temaet for kvelden var først et kåseri av vår kjære sogneprest Emeritus – Jan Terje Hanssen. Han kåserte over temaet kirkeskip og spesielle hendelser fra sjøen. Det ble en rekke gode historier som også ga muligheter for ettertanke!! Kirkeskipet i Langesund kirke er en modell av barken «Solid» av Langesund og Jan Terje tok for seg episoden med mann over bord fra boken «vinden er en lunefull venn» av Christian Høy. 

Etter kåseriet stemte Per Ludvig Gusfre (Pellik) i med sangen han selv har skrevet om barken «Solid». Deretter ble det noen flotte og fine Erik Bye viser. Pellik fikk støtte av John Edvard Bråthen på gitar. Det ble vakker sang og musikk for de nærmere 50 fremmøtte.

 

Medlems møte 02.11.22

 1. Både medlemmene og gjester ble ønsket velkommen til medlemsmøte. Spesielt ble våre gjester fra Skien Sjømandsforening ønsket hjertelig velkommen. Det var:
  1. Formann Ove Evensen.
  2. Leif Harald Hansen.
  3. Arne Kristian Thormodsen.
  4. Gunnar Lie.
 1. På kveldens meny sto Jørn fiskes-suppe og fersk torsk. Vi var 40 til bords. På grunn av kapasiteten på kjøkkenet er det viktig å melde seg tidlig på til middagen. Vi setter normalt grensen ved 40 påmeldte.
 1. Jeg anbefaler at medlemmene melder seg på til Julemiddagen den 14 desember allerede nå eller snarest mulig

Påmelding til spiseaften den 14. desember skjer til Formann i Festkomiteen – Tore Hovstø på telefon: 480 65 018 (Helst på sms) eller på e-mail: hovstoe@online.no

 1. På forrige medlemsmøte var tema for kvelden skipsdåp av modellen «Najaden» og kåseri av formannen. Hele 34 medlemmer var tilstede og modellen av «Najaden» ble behørig døpt. En rekke bilder fra dåpsseremonien ligger ute på våre web-sider. Vi takker formannen i festkomiteen for et hyggelig arrangement.
 1. For å finansiere kjøpet av modellen har vi utstedt «Gave/aksjebrev» i Partsrederiet «Najaden» pålydende NOK 500,-. Hittil har 25 medlemmer kjøpt og betalt for gave/aksjebrev i «Najaden». Flere har ytret ønske om å bidra. Det takker vi hjerteligst for. Kontonummeret er: 2601 37 23124. Etter betaling, vil gave/aksjebrevet bli tilsendt på e-mail eller i posten.
 1. Vi har kjøpt inn «Jakkemerker» som er plassert i baren. De koster NOK 50,- pr stk. og kan kjøpes av kasserer og barkeeper.
 1. Bamble Lions Club som har leid våre lokaler for medlemsmøter er oppløst på grunn av for få medlemmer. Dette medfører at leieavtalen vår sies opp fra nytt-år.
 1. Neste medlemsmøte som var planlagt til 16. november, må dessverre utgå på grunn av kollisjon med Mandsang-revyens aktiviteter.
 1. Det blir derfor kåseri av pensjonert sogneprest –Jan Terje Hanssen om «kirkeskip og hendelser fra havet»:

Onsdag 30.november kl.1900.

Medlemsmøtet er åpent for å ta med ledsagere eller en venn.

Deretter blir det sang og musikk. Per Ludvig Gusfre skal fremføre sangen om barken «Solid» akkompagnert av John Edvard Bråthen.  Det blir sikkert en rekke Erik Bye viser ut over kvelden. Baren er åpen fra kl.1900 og vi starter med foredraget kl.1930.

 1. Sjømannsforeningen har fått en forespørsel om vi vil være med i en dugnadsgruppe for å støtte opp under besøk av «Tall Ships Races» som vil gjeste Langesund til sommeren. Om lag 10-20 seilskuter vil komme til Langesund fra 19.juli til 21.juli. Vi har foreløpig sagt ja! – til dette, med kommentaren: Vi vil vel kunne delta «etter evne».

Vi trenger frivillige fra foreningen til dette arrangementet. Ta kontakt med formannen eller Forman i Festkomiteen Tore Hovstø for nærmere informasjon og deltakelse i dugnadsgjengen.

Langesund, 11. november 2022

Knut Bjerke

Formann

Medlemsmøtet er åpent for å ta med ledsagere eller en venn.

Deretter blir det sang og musikk. Per Ludvig Gusfre skal fremføre sangen om barken «Solid» akkompagnert av John Edvard Bråthen.  Det blir sikkert en rekke Erik Bye viser ut over kvelden. Baren er åpen fra kl.1900 og vi starter med foredraget kl.1930.

 1. Sjømannsforeningen har fått en forespørsel om vi vil være med i en dugnadsgruppe for å støtte opp under besøk av «Tall Ships Races» som vil gjeste Langesund til sommeren. Om lag 10-20 seilskuter vil komme til Langesund fra 19.juli til 21.juli. Vi har foreløpig sagt ja! – til dette, med kommentaren: Vi vil vel kunne delta «etter evne».

Vi trenger frivillige fra foreningen til dette arrangementet. Ta kontakt med formannen eller Forman i Festkomiteen Tore Hovstø for nærmere informasjon og deltakelse i dugnadsgjengen.

Langesund, 11. november 2022

Knut Bjerke

Formann

2.11.2022 kl. 1930

 

 1. Både medlemmene og gjester ble ønsket velkommen til medlemsmøte. Spesielt ble våre gjester fra Skien Sjømandsforening ønsket hjertelig velkommen. Det var:
  1. Formann Ove Evensen.
  2. Leif Harald Hansen.
  3. Arne Kristian Thormodsen.
  4. Gunnar Lie.
 1. På kveldens meny sto Jørn fiskes-suppe og fersk torsk. Vi var 40 til bords. På grunn av kapasiteten på kjøkkenet er det viktig å melde seg tidlig på til middagen. Vi setter normalt grensen ved 40 påmeldte.
 1. Jeg anbefaler at medlemmene melder seg på til Julemiddagen den 14 desember allerede nå eller snarest mulig

Påmelding til spiseaften den 14. desember skjer til Formann i Festkomiteen – Tore Hovstø på telefon: 480 65 018 (Helst på sms) eller på e-mail: hovstoe@online.no

 1. På forrige medlemsmøte var tema for kvelden skipsdåp av modellen «Najaden» og kåseri av formannen. Link til bilder fra Dåpen
 2. Hele 34 medlemmer var tilstede og modellen av «Najaden» ble behørig døpt. En rekke bilder fra dåpsseremonien ligger ute på våre web-sider. Vi takker formannen i festkomiteen for et hyggelig arrangement.
 1. For å finansiere kjøpet av modellen har vi utstedt «Gave/aksjebrev» i Partsrederiet «Najaden» pålydende NOK 500,-. Hittil har 25 medlemmer kjøpt og betalt for gave/aksjebrev i «Najaden». Flere har ytret ønske om å bidra. Det takker vi hjerteligst for. Kontonummeret er: 2601 37 23124. Etter betaling, vil gave/aksjebrevet bli tilsendt på e-mail eller i posten.
 1. Vi har kjøpt inn «Jakkemerker» som er plassert i baren. De koster NOK 50,- pr stk. og kan kjøpes av kasserer og barkeeper.
 1. Bamble Lions Club som har leid våre lokaler for medlemsmøter er oppløst på grunn av for få medlemmer. Dette medfører at leieavtalen vår sies opp fra nytt-år.
 1. Neste medlemsmøte som var planlagt til 16. november, må dessverre utgå på grunn av kollisjon med Mandsang-revyens aktiviteter.
 1. Det blir derfor kåseri av pensjonert sogneprest –Jan Terje Hanssen om «kirkeskip og hendelser fra havet»:Onsdag 30.november kl.1900.

Medlemsmøtet er åpent for å ta med ledsagere eller en venn.

Deretter blir det sang og musikk. Per Ludvig Gusfre skal fremføre sangen om barken «Solid» akkompagnert av John Edvard Bråthen.  Det blir sikkert en rekke Erik Bye viser ut over kvelden. Baren er åpen fra kl.1900 og vi starter med foredraget kl.1930.

 1. Sjømannsforeningen har fått en forespørsel om vi vil være med i en dugnadsgruppe for å støtte opp under besøk av «Tall Ships Races» som vil gjeste Langesund til sommeren. Om lag 10-20 seilskuter vil komme til Langesund fra 19.juli til 21.juli. Vi har foreløpig sagt ja! – til dette, med kommentaren: Vi vil vel kunne delta «etter evne».

Vi trenger frivillige fra foreningen til dette arrangementet. Ta kontakt med formannen eller Forman i Festkomiteen Tore Hovstø for nærmere informasjon og deltakelse i dugnadsgjengen.

Langesund, 11. november 2022

Knut Bjerke

Formann

Formannen ønsket velkommen til medlemsmøte og spiseaften. 

Spesielt ønsket vi våre gjester fra Porsgrund og Omegns Sjømandsforening velkommen. Det var: 

Carl F. Schrumph – Formann, Helge Larsen og Eivind H. Abrahamsen 

 1. Styret har i dag gjennomgått demonstrasjon av Hjertestarter og førstehjelp ved Per Robert Jøntvedt. Hjertestarteren er en gave til Sjømannsforeningen. Den er gitt av Eli Bjerke. Den er plassert i garderoben til spisesalen i 1.etasje. 

 Gaven som er fra Formannens kone – Eli Britt Bjerke, og vi takker hjerteligst for gaven. 

 1. Status Økonomi for 2022– Økonomien er tilfredsstillende. Budsjettmøte for 2023 avholdes den 14.desember.

  Søknader om bistand og bidrag for dugnad: 

  1. Søknad sendt til Sjømannsfondet – NOK 5000,-. 
  2. Søknad sendt Bamble kommune om støtte til kjøp av skipsmodellen «Najaden» – NOK 10.000,-. (Søknad ikke innvilget av Bamble kommune). Foreningen mener at skipsmodellen er en maritim kulturhistorisk bauta av stor betydning og sammen med minnebautaen over Hans Peter Holm på Langesund kirkegård bidrar kjøpet av «Najaden» til Langesunds maritime historie. 
  3. Bidrag fra Langesund Turistservice for vakter sommeren 2022– NOK 30.000,-. Vi takker alle medlemmene for imponerende arbeide i sommer. 
  4. I tillegg kommer svar på søknad om momsrefusjon. 
  5. Gave/aksjebrev i Partsrederiet «Najaden» er i fred med å utstedes. Seks aksjebrev av NOK 500,- er allerede tegnet og vi håper på god oppslutning fra medlemmene som støtte til skipsmodellen. Ta kontakt med formannen for nærmere info om betaling og utstedelse av Gave/aksjebrev.

    3.    Følgende nye medlemmer ble opptatt på medlemsmøtet: 

  1. Svein Nesholdt. 
  2. Nils Petter Nyberg. 
  3. Erling Annas Sjøboden. 
  4. Ola Flåten.
 1. Forlag til endring av forenings lover Paragraf 2 Opptakelse/Tillitsverv.
  1. Tredje setning forslås som følger: Søknad om medlemskap må anbefales av 2 medlemmer.
  2. Siste setning endres som følger: «Om søkeren skal opptas som medlem avgjøres på medlemsmøter ved håndsopprekning på det første ordinære medlemsmøte der minst 15% av forenings medlemmer er tilstede».
  3. Opptak av nye medlemmer avgjøres med simpelt flertall på medlemsmøtet.
  4. Forslaget legges frem for Generalforsamlingen i januar 2023.
 1. Styret arbeider med programmet for våren 2023. Forslag mottas med takk!!
 2. Jubileumsboken til 100 års jubileet. Det arbeides med bok-prosjektet ut over høsten og at vi tar en status i januar 2023. Deretter avtaler vi møte med Gunnar Moen for den videre fremdrift. Innspill til bok-komiteen tas imot med takk!!
 3. Neste medlemsmøte er 19. oktober. Møtet er med dåp av skipsmodellen «Najaden». Vi håper på god oppslutning fra medlemmene. Det vil bli servert gratis «bobler» i glassene i forbindelse med dåpsseremonien. Baren er åpen og det vil bli holdt et 30 minutters foredrag om «Najaden» og slaget på Lyngør havn. Thor Hansen fra POS vil fortelle litt om sitt arbeide med skipsmodellen «Najaden». 

Langesund, 7. oktober 2022. 

Knut Bjerke 

Formann 

Referat fra medlemsmøte i LOS  18.janauar 2023 kl.1900 

 

 1. Formannen ønsket medlemmene velkommen til medlemsmøtet. Og ga en spesiell velkommen til Hallgeir Kjeldal som var kveldens foredragsholder. 

 

 1. Styret har i dag avholdt styremøte for å forberede Generalforsamlingen den 3. februar 2023. Vi håper på god deltakelse på Generalforsamlingen. Etter det formelle møtet er det gratis torske-middag i tradisjonell stil.
 2. Henimot 30 medlemmer møtte opp til foredraget. Hallgeir holdt et meget interessant og engasjerende foredrag om viktige saker på agendaen for Bamble kommune. 

Til sommeren blir Langesund gjestehavn for Tall Ships Races 2023 i perioden 19. 20. og 21. juli. Det er forventet at ca. 20 til 30 skuter (noen små, noen mellomstore og forhåpentligvis en av de store seilskipene) vil komme innom Langesund hver dag i denne perioden. Vi kan trolig forvente oss besøk av mellom 10.000 og 15.000 mennesker hver dag fra 19. til 21. juli. 

Sjømannsforeningen har fått forespørsel om å lage og servere Bacalao for servering i telt på Torget i Langesund. Vår kokk Jørn Nilsen har sagt ja til å lage og være Bacalao kokk. Det skal lages mye Bacalao på huset vårt.  

Vi trenger medlemmer til dugnad for logistikk – oppbakking, transport til teltet og til servering av Bacalao i teltet. I tillegg trenger vi personer som kan utøve diverse gjøremål og støtte i teltet. 

Det vil bli satt opp vaktlister for åpningstidene. Dette avklares senere. 

Nå trenger vi å mobilisere våre medlemmer til de ulike gjøremål. Vi er klar over at det kan komme ting i veien og at man må trekke seg fra listen. Det tar vi høyde for ved å sette opp en reserveliste. 

Noen medlemmer er allerede på listen, men vi trenger flere. 

Protokoll fra Generalforsamling for året 2022 fredag den 3. februar 2023 kl. 18:00. 

 

Generalforsamlingen ble gjennomført som følger med vedtak. 

  

         1.           Åpning av Generalforsamlingen.                                             

         2.           Minnestund med 1 minutt stillhet ble avholdt over vårt medlem Hjalmar Berglund som var gått bort i 2022.          

          3.           Allan Simonsen ble valgt til møteleder. Formannen ble valgt til referent og Svein Giskemo og Leif Vidar Hansen ble valgt til å underskrive    protokollen.     

         4.          Årsberetning for 2022 var sendt ut til medlemmene før Generalforsamlingen. Ingen kommentarer. Vedtatt.                                                        

 

         5.         Regnskap 2022. Budsjett 2023.Ingen endring i kontingenten for 2023.Regnskapet for 2022 ble vedtatt og det samme ble forslag til budsjett for 2023.   

        6.           Rapport fra komiteene. Var sendt ut til medlemmene før Generalforsamlingen. Vedtatt. 

        7.           Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Formannen ble skriftlig enstemmig gjenvalgt for to år. Andre på valg ble gjenvalgt ved akklamasjon. 

        8.           Forslag fra styret:                                                                                       

                                                                         

 1. Forslag til lovendring. Vedtatt etter skriftlig avstemming med mer enn 2/3 flertall. 
 2. Forslag til fullmakt for formann og nestformann.       Vedtatt med akklamasjon.              
 3. Styret hadde foreslått Jan Willy Johansen som nytt æresmedlem i foreningen. Forslaget ble vedtatt enstemmig ved akklamasjon.
 
Generalforsamlingen ble avsluttet kl. 1900.                                                                       

Etter Generalforsamlingen var det spiseaften med fiskesuppe og kokt torsk med tilbehør. Styremedlem i Porsgrund og Omegns Sjømandsforening Eivind H. Abrahamsen var gjest til middagen. 

 

Langesund den 8.februar 2023. 

 

 Leif Vidar Hansen   

         (sign)                                               Svein Giskemo 

                                                                           (sign) 

Alle bilder er tatt av vår egen fotograf Per Flåte

Linker til dokumentene som ble behandlet på GF

2023-01-17- Innstilling fra valgkomite Langesund og Omegns Sjomannsforening

Rapport for 2022 fra huskomiteen

Til Generalforsamlingen 2023 – lovendring 3 saker

Historisk Arkiv -2022 V-1.doc x

Årsberetning for 2022 – V-2

Bilder fra Generalforsamlingen og utnevning av nytt Æresmedlem Jan Willy Johansen ble behørig feiret og gratulert.

Bilder fra Generalforsamlingen og festmiddagen
Formann Knut og det nye æresmedlemmet Jan Willy Johansen
Blomster overrekkelse til vårt y æresmedlem Jan
Jan Willy Johannesen ble utnevnt til æresmedlem og overrasket.
Jan Willy Johannesen ble glad æren.
Ordstyreren Allan og Kasserer Ola
GF -papirer studeres
Papir studeres og Svein virker betenkt
Alvors prat fra Asbjørn og detvlyttes
De gamle er samlet
Grav alvoret har tatt forsamlingen
Jan og Kirsten er klar for mat
Alvors prat fra Asbjørn og det lyttes
alvorlige menn er på GF

 

 

 

 
 
De som står for den gode servicen maten må behørig feires og takkes.
Dagens serverings damer
Lasse, æresmedlem Pål og Ola
Utskjenker Thormod
Jan og Kristin koser
 
Han blir 90 i år og Kåre er ny.
Alvorlig prat blant økonomer
Gammle serveringsjefen og gamle formann Allen
Venter på maten
Sander ble 60 i går og tannlegen lurer på om sidemann har tannpine
Thormod sjekker at de sjekker rett mengde
Lunden sjekker at det er 2 cc
Æresmedlemmet og vår gjest
Høflig Svein hilser på vår gjest fra Porsgrunn
 

Tema for medlemsmøte er historien om skuta «Elisif» som seilte fra Stathelle til Alaska og Barentshavet. En lang og dramatisk seilas. Roar Isaksen – formann i Bamble Historielag vil fortelle om historien. Hans far var med på ferden så vi får grundig innførinng om hvordan denne seilasen var og hvordan det endte til slutt.   

Vi har åpent fra kl.1900. Foredraget starter kl.1930 og varer ca 1. time med muligheter for spørsmål til Roar. 

Elisif i isen i Alaska

Bygd av A/S Holmens Verft, Risør

600 brt, 419 nrt, 950 t.dw. 156.4 x 32.8 x 17.9

4cyl. 2T EV RM (J. & C. G. Bolinders MV AB, Stockholm), 320 bHK

1919: Juli: Levert som 

ØSTER-RIISØR 

for A/S Øster-Riisør (Fritz Prebensen), Risør

1921: Branskadd i Kristiansand

1922: Overtatt av A/S Elisif (Fritz Prebensen), Risør. Omdøpt 

ELISIF

1924: Solgt til N. Larsen, Stathelle/Brevik

1929: 11.08.: Satt på land på Sibirkysten på reise Seattle WA – Kolymna i NØ Sibir

med stykkgods. Fartøyet sprang lekk i gange i isen.

 

 

 

 

Referat fra møte skrevet av Formann Knut B.

Formannen ønsket medlemmene velkommen til medlemsmøtet. Og en spesiell hjertelig velkommen til våre innbudte gjester i kveld som var: 

Per Ludvig Gusfre – «Pellik» ,Ronny Olsen, Petter Lippert  og Alfred Andersen. 

Jørn er i ferd med å forberede middagen som er erter, kjøtt og flesk. Dette er en tradisjonell rett som har vært servert i alle Sjømannsforeninger gjennom tidene. 

 Saker som det arbeides med:

 1. Styret arbeider med å planlegge Sjømannsforeningens deltakelse i sommerens Tall Ships Races. Langesund er formelt oppnevnt som gjestehavn i perioden 19 – 21 juli. Foreningen har fått forespørsel om å lage 1000 porsjoner Bacalao. Det har vår kokk Jørn sagt ja til med støtte fra våre medlemmer.  Vi har allerede 35 navn på frivillighetslista. Styret takker hjerteligst for positiv respons.
 2. Foreningen skal feire 100 års jubileum i 2025. Vi arbeider med planer for jubileet og vil komme nærmere tilbake til dette etter sommerferien. Arbeidet med Jubileumsboken er i gang og vi oppfordrer medlemmene til å komme med innspill, historier, beretninger til Jubileumskomiteens medlemmer – Leif og Knut.
 3. Vår-programmet er sendt ut til medlemmene og dessuten ligger programmet på våre web-sider.

  Neste møte på programmet er foredrag/kåseri av vårt medlem, professor Ola Flåten den 8. mars kl.1900. Temaet for foredraget er «Laksenæringen i Norge, utvikling, skatt og utfordringer». 

 4. Styret har sendt ut justering av våre lover vedtatt på Generalforsamlingen 3. februar 2023.
 5. I lovene våre står det at et hvert medlem av foreningen er forpliktet til å påta seg tillitsverv. Styret vil arbeide med dette ut over våren. Vi håper imidlertid at våre medlemmer melder seg til verv og dugnad i følgende komiteer:
  1. Hus-komiteen 
  2. Festkomiteen 
  3. Programkomiteen 
  4. Utleie-komiteen 
  5. Historisk Arkiv 
  6. Jubileumskomiteen for foreningens 100 års jubileum i 2025. 

Styret ønsker alle medlemmer en fin vår med flere interessante temaer på medlemsmøtene og velkommen til god mat og drikke på de to gjenværende spise-middagene i vår-programmet. 

Blider fra spiseaften tatt av Gunder Sandersen.

Medlemsmøtet:

Medlemsmøte

Vi spiser:

 

 

 

 

 

Formann ønsker velkommen og nestformann lytter andektig

 

En god histories hører til på spiseaften:

 

Referat fra medlemsmøte på huset onsdag 8. mars kl. 1900 

Formannen ønsket velkommen til 20 medlemmer og en gjest. 

Tema for medlemsmøte var foredrag/kåseri av vårt medlem, professor Ola Flåten. Temaet for foredraget er «Laksenæringen i Norge, utvikling, skatt og utfordringer». 

Ola holdt et veldig interessant foredrag over et aktuelt tema. Medlemmene var interesserte og ikke minst engasjerte med en rekke kommentarer og innlegg.  En fin, interessant og hyggelig møtekveld på huset. En takk til alle!! 

Det var fremmet en søknad om medlemskap, godkjent av styret, fra Hans Jacob Beck, Stathelle. Han ble opptatt som medlem med håndsopprekning/akklamasjon fra medlemmene. Vi ønsker Hans Jacob Beck hjertelig velkommen til Sjømansforeningen. 

Hans Jacob Beck har gitt et flott maleri av fullriggeren «Høvding» til Sjømannsforeningen. Maleriet har fått plass på veggen i spisesalen i 1. etasje. Vi takker hjerteligst for en fin gave, 

En kort orientering om Tall Ships Races ble gitt. Vi har nå over 30 frivillige fra Sjømannsforeningen på listen for laging av Bacalao, logistikk og servering i telt på Torget i Langesund. 

Neste medlemsmøte og spiseaften er 22. mars med ledsagere. Da serverer Jørn ferske reker fra Langesundsbukta. Invitasjon vil følge til medlemmer og ledsagere. Det er også muligheter for å ta med gjester. Vi fyller opp spisesalen. Det er viktig med påmelding til Tore Hovstø som tidligere, da vi må sette strek på 36 deltakere totalt på grunn av hensyn til serveringen til bordene. 

Noen få bilder fra medlemsmøtet 8. mars vedlegges. 

Langesund, 9 mars 2023. 

Knut Bjerke

Referat fra medlemsmøte i LOS 

 1. mars 2023  

Formannen ønsket alle medlemmene, ledsagere og gjester velkommen til medlemsmøtet og rekeaften med tilbehør. Vi var 30 deltakere som koste oss med «Blodferske» reker med tilbehør.

 

Styret arbeider videre med planlegging av Tall Ships Races. Langesund blir som kjent gjestehavn for arrangementet fra 19 juli til 21. juli. Vi trenger flere frivillige fra Sjømannsforeningen. Ta kontakt med formannen.

Medlemsmøte den 12. april utgår. Programmet for den kvelden skyves til høstprogrammet. 

Neste og siste spiseaften er 26 april kl. 1900. Da vil Jørn servere hans fantastiske Sildebord. 

Styret vil videre arbeide med programmet for høsten 2023. Dette vil bli sendt medlemmene i god tid før neste sesong Første aktivitet som planlegges er en tur til Søndre-del av Langøya i slutten av august.  

Sjømannsforeningen var innkalt til et  møte med Ordfører og Kultursjef tirsdag 28. mars. Bamble kommune ved Ordfører Hallgeir Kjeldal overrakte et opp-pusset og restaurert «Natthus» som forskuddsgave til Sjømannsforeningens 100 års jubileum i 2025. Seremonien ble gjennomført i Cudrios gate 3. Denne saken er behandlet i eget innlegg. trykk på link

 

 

Referat fra styremøte torsdag den 25. mai 2023 kl. 1800-2000

Tilstede:

Leif. V. Hansen, Svein Giskemo, Per Robert Jøntvedt, Tore Hovstø og Knut Bjerke

Ikke deltatt:

Ola Aas, Gunder Tande Sandersen, Per Svend Berg

 Sak nr-3/2023  Saker for styremøtet 25. mai 2023:

1.     Godkjenning av referat fra Styremøte Nr-1 fra 18.januar og styremøte og Generalforsamling Nr-2 den 3.mars.2023 og protokoll fra samme dato. 

2.     Styresak 1-2 avsluttet.

3.     Status regnskap pr mai 2023– Ola Aas. 

 a.    Forslag om å opprette konto i Sparbank-1 Sør Øst Norge.

          i.     Vedtatt. Leif og Knut kontakter banken.

b.    E-mail til våre sponsorer.

         i.     Vedtatt. Kåre Kjeldal med støtte fra Knut kontakter sponsorene.

c.    Bidrag er mottatt fra Skagerak Sparebank til jubileum og opp-pussing av Monumentet NOK 5000,-.

d.    Skagerrak stiftelsen. Søknad om støtte til Jubileumsbok for 2025.

   i.     Knut kontakter stiftelsen.

e.    98 av foreningens 99 medlemmer har betalt kontingent. Styret takker for støtten.

f.     Foreningens økonomi er tilfredsstillende

4.     Status komiteene. Ved komitelederne.

Plan for resten av året og deltakelse. Deltakerliste i de respektive komiteer M.V sendes ut for kommentarer.

a.    Huskomiteen – Per Robert

           i.     Per Robert gjennomgår huset sammen med byggmester og får oversikt over nødvendige arbeider.

           ii.     Maling av gjerdet på dugnad planlegges og gjennomføres før høsten.

        iii.     Innkjøp av ny gressklipper.

      iv.     På sikt vurderes å legge beleggstein istedenfor plen!

b.    Festkomiteen – Tore

     i.     Vi forsetter med serveringshjelp. God erfaring med dette.

c.    Utleiekomiteen – Svein

           i.     Utleie til konfirmasjoner er i gang for i år og for de to neste årene.

          ii.     Styret ønsker å markedsføre lokalene våre for å øke inntektene fra utleie.

d.    Historisk Arkiv – Knut

    i.     Flere gaver er mottatt. Natthuset er plassert i spisesalen

  ii.     Vurderer et arrangement på huset i forbindelse med DS «Hestmandens» besøk i tiden 4. juli til 9. juli.

 iii.     Vi har fått anerkjennelse for at vi tok opp rehabilitering av Minnemonumentet over Sjøkaptein Hans Peter Holm.

e.    Programkomiteen – Knut -Leif- Tor

  i.     Forslag til høstprogram vedtatt. Se vedlegg.Er lagt ut under arrangementer på hjemmesiden

 

 5.     Erfaringer fra aktiviteter våren 2023. Formannen.

a.    Styret vurderer virksomheten som tilfredsstillende. Det er godt fremmøte på medlemsmøter og spiseaftener.

 

6.     Status Tall Ships Races 2023 – foreningens bidrag.

 a.    Produksjon av Bacalao – 1000 liter er planlagt.

 

b.    Vaktliste for frivillige på huset og i Teltet på Torget er utarbeidet.

 

c.    Gaver fra BOS – hentet og plassert i Bod Nr-1.

 

d.    LOS fremdriftsplan sendt Org. Komiteen i TSR.

 7.     Langesund Internasjonale Seilskute festival – info og status.

a.    Per Sven Berg er LOS representant i styret.

 

8.     Nye medlemmer til foreningen.

a.    Søknader om nye medlemmer er i prosess. Vi tar sikte på å ta opp de nye medlemmene på første ordinære medlemsmøte etter sommeren

 

9.     Deltakelse fra LOS på Sjømennenes Minnedag i Drammen Sjømandsforening 3.september 2023.

a.    Vi oppfordrer interesserte medlemmer til å kontakte formannen som vil formidle kontakten til Drammen Sjømandsforening.

 

10.  Gave fra Bamble kommune til 100 års jubileet. «
Natthuset er plassert i spisesalen. Vi har takket Bamble kommune hjerteligst for denne fine gaven.
 11.            100 års jubileet i 2025. Jubileumskomiteer.

a.    Organisering av 100 års jubileet starter i løpet av høsten 2023.  

 

b.    Det vil bli nødvendig å formalisere flere jubileumskomiteer.

  i.     Jubileumsbok er i prosess.

 

  ii.     Festmiddag på Quality Hotel Skjærgården er under vurdering. Dato fastsatt til 20. september 2025. Vi planlegger for flere enn 100 deltakere og gjester.

 

iii.     POP-UP utstilling med maritime motiver i Storgata i Langesund er under vurdering.

 

 iv.     Eventuelt andre aktiviteter i jubileumsåret.

 

Langesund, 29. mai 2023

 Knut Bjerke

Formann

Referat fra medlemsmøtet og spise-aften 27.september 2023 og formannens minneord til Ola Aas i forbindelse med minnestund etter begravelsen.

Medlemsmøte 27.september 2023

 1. Jeg ønsker medlemmene hjertelig velkommen til åpningen av høstens spise-aften med Bacalao på menyen.
 2. Vår kjære kassere Ola Aas døde 4.september. Begravelsen fant sted i Stathelle kirke og Ola ble begravet på Eik kirkegård. Ca. 15 medlemmer av Sjømannsforeningen fulgte Ola til kirken på Stathelle. Formann og nestformann var invitert til og deltok på minnesamvær etter begravelsen. Vi lyser fred over Olas gode minne!!
 3. Bjørn Reime har påtatt seg å være foreningens kasserer da i en ny rolle. Vi ser for oss å måtte engasjere Skagerak-Regnskap som regnskapsfører med Bjørn som kontaktperson mot regnskapsbyrået.
 4. Vår økonomi er antatt å være tilfredsstillende. Økte kostnader til drift av foreningen, medfører at styret vurderer å foreslå å heve kontingenten til NOK 700,- for 2024. Vi vil da ha en kontingent på linje med flere andre Sjømannsforeninger i vårt distrikt.
 5. På medlemsmøtet 16. august ble 2 nye medlemmer tatt opp i foreningen.
  1. Alfred Andersen
  2. Roar Isaksen
 6. Foreningen er for tiden uten egen kokk. Styret jobber med å engasjere kjøkkensjef og kokk. Vi er i dialog med flere cateringselskaper som ønsker å levere mat til Sjømannsforeningen. Vi tar sikte på å arrangere spise-aften med erter kjøtt og flesk onsdag den 8.november. Noter kvelden for sosialt samvær og spennende mat. Styret kommer ut med nærmere informasjon
 7. Styret har pr 27.september ikke mottatt hverken sluttrapport eller oversikt over det økonomiske resultat etter Tall Ships Races. Arrangementet ble totalt sett vellykket etter mange positive tilbakemeldinger.
 8. Sjømannsforeningen er innkalt til møte om Tall Ships Races den 4.oktober. Vi kommer etter møtet tilbake med informasjon.

 

 1. Styret vil ut over høsten arbeide med forberedelsene til 100 års jubileet i 2025. Vi vil komme ut med et foreløpig program innen årsskriftet. Mange har tegnet aksje i vår flotte modell av «Najaden». Vi oppfordrer flere medlemmer til å støtte opp om aksjekjøpet. NOK 500,- pr aksje vil gi også støtte til jubileumsarrangementet i 2025. Vi kommer ut med egen e-mail om vårt populære aksjekjøp!!!

Arne slå på klokka – 8 glass kl.2000 for Bacalao!

23 medlemmer til stede på middagen.

Minneord Ola

Minnesamværcfor Ola Aas 13.september 2023

Telemarks-svingen

Knut Bjerke – Formann i Langesund og Omegns Sjømannsforening.

Langesund og Omegns Sjømannsforening takker Ola for innsatsen han utførte for foreningen gjennom mange år.

Ola skjøttet vervet som styremedlem og foreningens kasserer på en grundig og perfekt måte. Det å holde orden på foreningens verdier, inntekter og utgifter er særdeles viktig.

Økonomisk orden og redelighet var Olas varemerke.

På styremøtene fikk vi alltid presentert status i regnskapet slik at vi på en enkel måte fikk den økonomiske oversikten. Dette ga oss andre i styret trygghet for at virksomheten og arrangementer var i gode hender.

Vi er dypt takknemlig for det arbeide Ola gjorde for foreningen gjennom mange år.

Vi lyser fred over Olas gode minne!!

Innhold vist via trekkspill

Spiseaften 

Aktiv bidragsyter
 11. november kl. 13:48 
Spiseaften 08.11.2023. Servering av nydelig erter, kjøtt og flesk med noe «attåt». Det ble også servert noen sjømannsvitser.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Referat fra styremøte onsdag den 18. oktober 2023 kl. 1700-2000

Styresaker for styremøtet 18. oktober 2023:

Styresak Nr-4:

 

Til stede: Knut Bjerke, Leif Vidar Hansen, Svein Giskemo, Per Svend Berg, Tore Hovstø, Gunde Tande Sandersen,

Fravær: Bjørn Reime, Per Robert Jøntvedt

 

 1. Referat fra Styremøte Nr-3 fra 25.mai 2023 er godkjent av styret.

 

 1. Styresaker Nr. 1-3 avsluttet.

 

 1. Status regnskap pr 18.oktoberi 2023 ved Formannen. Foreningens økonomi anses å være tilfredsstillende.
 2. Bjørn Reime har påtatt seg vervet som ny kasserer da i en ny rolle.
 3. Foreningen er i dialog med Skagerak Regnskap om regnskapsførsel for foreningen med Bjørn Reime som kontaktpunkt. Fullmakter må gis til kasserer og regnskapsbyrå.

Enstemmig vedtatt på styremøtet.

 

 1. Status komiteene. Ved komitelederne. Plan for resten av året og deltakelse.
 2. Hus komiteen – Per Robert
 3. Tilbud om innvendige arbeider i huset er mottatt fra byggmester. Styret vil vurdere tilbudet og prioritere arbeidene sammen med Hus-komiteen.
 4. Festkomiteen – Tore
 5. Avtale er inngått med Trine Thorsell (Den Lille Cafe og Catering) om levering av mat til spiseaften 8.november – «Erter kjøtt og flesk» og til julebordet 13.desember.
 6. Avtale er inngått med Ken Andersen Catering om levering av torskemiddag til Generalforsamlingen i begynnelsen av februar 2024.
 7. Utleiekomiteen – Svein
 8. Utleie av lokalene er i henhold til planen for 2023.
 9. Historisk Arkiv – Knut
 10. Mer enn 60 henvendelser om ulike saker med tilknytning til sjøfarten og vårt historiske arkiv.
 11. Arbeide med over 30 historier fra sjølivet til Jubileumsboken.
 12. Programkomiteen – Leif, Knut og Tor Alrik.
 13. Revidert program for høsten 2023 er sendt til styret og medlemmene. Program for våren 2024 må drøftes.
 14. Neste medlemsmøte er 25.oktober kl.1900 med foredrag av Hans Jacob Beck. Tema er «Miljøovervåking på norsk sokkel – fra Ekofisk til Barentshavet». Dette møtet ble avlyst på grunn av sykdom.

 

 1. Status Tall Ships Races 2023 – foreningens bidrag.
 2. Foreløpig rapport er mottatt.
 3. Foreløpig økonomisk resultat for LOS er NOK 40.000,-.

 

 1. Langesund Internasjonale Seilskute festival.
 2. Styret har utarbeidet et forslag til mandat for Sjømannsforeningens deltakelse. Tas opp til behandling på neste styremøte i januar 2024.

 

 1. Vi har fått to nye medlemmer til foreningen i høst:
 2. Alfred Andersen
 3. Roar Isaksen

Sjømannsforeningen har pr i dag 98 medlemmer.

 

 1. 100 års jubileum i 2025. Jubileumskomiteer.
 2. Status Jubileumsboken – fremdrift og plan.
 3. Leif og Knut arbeider med innhold og korrektur.
 4. Gunnar Moen er engasjert som konsulent.

             iii.      Alt Innhold skal være ferdig til 1. april 2024.

 1. Boken vil være klar for «julesalget» i november 2024.
 2. Jubileumsmiddag i 2025. Det jobbes med å finne et passende konsept og sted for jubileumsmiddagen i 2025.
 3. Neste styremøte planlegges til 17.januar 2024.

Langesund, 22 oktober 2023.

 

Knut Bjerke

Formann