Roar Halvorsen døde 2.april 2024

Vårt medlem Roar Halvorsen døde 2.april. Roar har vært medlem hos oss siden 2019. Han var en naturlig deltaker i kjøkken gjengen, da han hadde, tidlig i sitt liv, utdannelse som kokk og stuert og var alltid villig til å hjelpe til.

Roar er kjent i nærmiljøet som en meget dyktig kniv og slire makker. 

Han begraves fra Bamble kirke 11.april kl. 13:00. Vi lyser fred over Roars minne.