RS 2 «Langesund»

norsk_ved_havet_2008__130_ (1)Som et apropos til bokprosjektet «Maritime Kvinner» og langesundskvinners innsats for å skaffe penger til en redningsskøyte, bringer vi litt mer informasjon om RS 2 «Langesund».

Den opprinnelige RS «Langesund» ble bygget av båtbygger Thor Martin Jensen, Porsgrund Baadbyggeri, Knardalstrand etter tegninger av Thomas Colin Archer, Larvik. Båten ble bestilt av «Langesund Kreds av Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning» og finansiert gjennom bl a innsamlede midler fra kvinner i Langesund . Innsamlingen foregikk rundt 1890 og RS «Langesund» ble sjøsatt 31. januar 1893. Byggekostnadene var kr 2500,-.

Fram til 1913 var båten i tjeneste som redningskrysser i Langesund. I den perioden reddet båten og dens mannskap 102 personer, 39 båter og skip og assisterte 29 skip.

I perioden 1913-1937 var båten i tjeste som losjibåt for Norsk Sjøkartverk. Deretter gikk den over i privat eie, ble bygget om til fiskebåt, fikk motor og skiftet navn til MS «Flinken».

Fra 1975 til 1989 lå MS «Flinken» i opplag – delvis på land og ble etterhvert i dårlig forfatning. I 1989 ble partsredriet RS2 Langesund etablert – båten ble kjøpt og det ble besuttet å gjenoppbygge den. Gjenoppbyggingen foregikk på Djupevik Båtbyggeri etter oppmåling og original byggebeskrivelse samt etter Colin Archers tegninger. Den endelige sluttføring av restaureringsarbeidet ble gjort i Holmestrand.

norsk_ved_havet_2008__156_

100 år etter sjøsettingen ble båten gjendøpt som RS 2 «Langesund» under Veteranredningsskøyte-foreningens høstsamling i Horten. Skøyta ble benyttet som fritidsbåt, deltok i regattaer og festivaler fram til 2004.

Dette året ble båten ble lagt ut for salg og Hallgeir Skogen v/Grenland Group(GG) og andre interesserte ønsket å få båten tilbake til Langesund. GG kjøper den og restaurerte den for nesten 1 mill kroner.

norsk_ved_havet_2008__142_

Fra 2008 ble det nye eiere – «RS 2 Langesund Sameiet» som består av Grenland Havn, GG ASA, Bamble og Langesund Sparebank, Trosvikgubben AS, Bamble kommune og Langesundsfjorden Kystlag.