Sildebord

En nye suksess. Jørns sildebord ble som ventet mottatt, spist og fortært, og bedrukket, man ble kort og godt mett på en god måte.

Det var 35 tilstede inklusive seks gjester, Omund Revhaug, Robert Roll, Oddbjørn Eriksen, Reidar Nygård, Dag Holmer og Tone Anker. Gjestene tilbakemeldinger på Jørns Silde bord, mottakelsen, bevertningen var lyrisk og full av gode ord

.  

At Sjømannsforeningen er et godt sted å være var det ikke tvil om.

Formann Lasse foredro med memoarer fra de syv hav, og Omund Revhaug takket for maten og la ikke skjule på hvor godt det hadde vært med et sildebord og ga æren til Jørn

Bildene er tatt av Knut B.

Neste møte 24.11 er Tema møte, vi kommer tilbake med mer info.

Vi fortsetter og åpne opp. To flotte arrangement gjennomført. Nå  inviteres det til sildebord 10.11.

Spiseaften i «Huset». Onsdag den 10 november 2021 kl. 19:00 arrangerer vi igjen spiseaften på «Huset». Sildebord denne gang er ikke laget av Alf men vi vet at det kommer til å bli like bra.
Maten serveres kl. 19:30.