«SKIBSKATTEN» – Sjømandsforeningens første avis

Avis

Under et besøk i vårt Historiske arkiv gjorde Knut Bjerke meg oppmerksom på en bok, nærmere bestemt et protokollignende dokument. (Se bildet ovenfor). Dokumentet er fra 1928, benevnt «SKIBSKATTEN» og var et «organ for Langesund og Omegn`s Sjømandsforening», mao en avis for sjømannsforeningen som hadde sin første utgave 3. mars 1928! Dette var nok nytt for mange, vil jeg tro.

«Se katten kommer på rekken frem med halen tilværs og stjernene tendt, den mjauer, maler og trykker sig, ømt under Deres kjelne hender til, og ber saa vakkert: skriv nogen ord som jeg kan sette i bladet inn…..»
Slik begynner nr 1, 1. Aargang av Sjømandsforeningens avis. (Se også bilde under).

skibskatten I

Avisen er håndskrevet, med stø og stilig skriftførsel, og illustrert med flotte tegninger. Stoffet er lett og humoristisk, krydret med anekdoter og historier. Gammel og noe uvant håndskrift, gjør det til tider vanskelig å tyde innholdet. Det er imidlertid ikke tvil om at organet er ment som et slags «moroavis», der foreningens liv skildres på en munter måte. Etter en gjennomgang av dokumentet, virker det som om foreningens formann til enhver tid var avisens redaktør (Hvem ellers var Janus?). På et tidspunkt er det «tilsatt» en redaksjonssekretær. Det siste innlegget i avisen er datert 25. januar 1958 – mao i dens 30. årgang.

Hensikten med denne artikkel er å gjøre medlemmene oppmerksom på at sjømandsforeningen fra «tidenes morgen» hadde en avis. Foreningens «avis» idag har en moderne og digital form i form av nettportalen www.langesundsjomannsforening.com – der du befinner deg nå. Jeg anbefaler leserne å ta en kikk i den gamle avisen – et klenodium, som kan lånes ut ved henvendelse til vår arkivar på Historisk arkiv.

For å illustrere tonen i avisen avslutter jeg dette innlegget med å sitere fra avisens siste sak (altså datert 25.1.1958):

«Tilslutt en historie fra Stathelle hjelpefengsel: En av distriktets prester spør fangen: «Nå min gode mann, er det trangen etter alkohol som har bragt Dem hit?» «Nei», svarer fangen, «her er det ikke mulig å få tak i en dråpe!»
SKIBSKATTEN henstiller derfor til sine lesere: Hold dere vekk fra fengslene og støtt opp om Langesund Sjømannsforening. Her er det både store og gode dråper å få. Skål. Red sek.»

Som dere ser er foreningens navn skrevet på forskjellige måter opp gjennom tidene. De forskjellige formene som forekommer ovenfor er altså ikke feilskrift.
Red. takker Per Flåthe for bistand med avfotografering fra den gamle avisen!