Skifte i WEB-redaksjonen

Web-redaksjonen har, fra starten i 2007 og fram til dags dato, bestått av Trygve Thorstensen (red.) og Rolf Formo (ass. red). Ifm websidenes markering av 10-årsjubileum nylig, ønsket webredaksjonen avløsning. Nye krefter ville kunne tilføre redaksjonen en videre positiv utvikling, være nyskapende og gi fornyet- og positivt engasjement til denne funksjonen.

Foreningen har vært så heldig og fått interesserte medlemmer til å utgjøre en redaksjonskomite. Styret besluttet i møte 23.8.17 at Bjørn Reime, Tor A Dahl og Leif Vidar Hansen skal inngå i komiteen. Redaksjonskomiteen vil i nær framtid utpeke ansvarlig redaktør blant disse tre.

Opplæring av redaksjonskomiteen har pågått i noen tid. Den nye redaksjonen tar over 1.9.17 og vi ønsker lykke til! Avtroppende redaksjon takker for seg.

Nedenfor ser dere bilde fra opplæringen av medlemmer i den nye webredaksjonen.