«Spildra» og «Island Dragon»

Pål Flåthen på brua IPål Flåten (t.v. – foto Leif V Hansen) er født i Skjærvøy, Troms i 1949. Han har maritim utdannelse fra Tromsø. Hans første styrmannsjobb var på M/S «Spildra» i 1971, tilhørende rederiet Thorvald Klaveness, Oslo. Senere har han seilt i seismikk-fart og vært los på strekningen Kirkenes – Lødingen. I 1979 flyttet han til Langesund og tjenestegjorde som los her til han gikk av med pensjon høsten 2014. Han har vært los i totalt 38 år og 6 måneder.

M/S «Spildra» var opprinnelig levert til Berge Sigvald Bergersens rederi, Oslo i 1957 – da under navnet «Sigland». Torvald Klaveness overtok skipet i 1964. Skipet hadde senere flere forskjellige eiere og endte opp på Taiwan for opphugging i 1984.

ooo0ooo

Lørdag 21. juni 2014 ble skipet «Island Dragon» døpt og overlevert fra VARD Brevik til rederiet Island Offshore Management, Ullsteinvik. Skipet var det siste av en serie på fire forsyningsskip som VARD Brevik har levert til selskapet i Ullsteinvik. Etter dåpsseremonien, seilte skipet til Kragerø med gjester for videre feiring ved Kragerø Resort. Jon Almaas var konferansier og Venke Knutson underholdt.

Turen fra Brevik til Kragerø gikk innaskjærs, på en flott sommerdag. Pål Flåten var los ombord. Nedenfor kan du se Pål i sitt rette element sammen med en stolt skipper, Stian Johnsen fra Skien. (Foto Leif V Hansen)

Island Dragon er i dag i tjeneste på kontrakt for Lundin Norway og opererer på Edvard Grieg-feltet.

island_dragon I