Våre sponsorer

Styret for Langesund og omegne Sjømannsforening

knut-bjerke

Knut Bjerke

Formann

Skaugaardsgate 1, 3970 Langesund
Tlf: 92 28 96 94
Epost: knut-bjerke@hotmail.com

leif-hansen

Leif V. Hansen

Nestformann

Salenveien 1, 3970 Langesund
Tlf: 90 87 19 34
Epost: lvh315@gmail.com

ole-aas

Ola Aas

Kasserer

Harald Hårfagresvei 43, 3960 Stathelle
Tlf: 95 03 16 87
Epost: ola-aas@broadpark.no

svein-giskemo

Svein Giskemo

Styremedlem

Langesundveien 114, 3961 Stathelle
Tlf: 91 53 62 07
Epost: sveja-g@online.no

per-robert

Per Robert Jøntvedt

Styremedlem

Øvre Kverndals vei 6, 3970 Langesund
Tlf: 90 94 93 82
Epost: perjo@live.no

per-sven

Per Sven Berg

Styremedlem

Skougaards gate 13, 3970 Langesund
Tlf: 48 89 44 32
Epost: per.s.berg@sf-nett.no

tore-hovsto

Tore Hovstø

Varamann

Mariskoveien 3, 3970 Langesund
Tlf: 48 06 50 18
Epost: hovstoe@online.no

gunde-tande

Gunder Tande Sandersen

Varamann

Barnålveien 10, 3960 Stathelle
Tlf: 93 20 64 91
Epost: gtsandersen@gmail.com

hans-petter

Hans Petterq Wærvågen

Revisor

Fiskestredet 43, 3970 Langesund
Tlf: 95 52 48 20
Epost:hans.petterw@gmail.com

roy-kristian

Roy Kristian Lundquist

Revisor

Th.J. Thorsens gate 8c, 3970 Langesund
Tlf: 91 54 70 18
Epost: r-klun@online.no