Tåkeklokka på Figgeskjær

Figgeskjær er lokalisert nord i sundet ved innseilingen til Langesund. Tåkeklokka på skjæret er ikke lenger i drift og er fredet.

Langøytangen fyr ble satt i drift i 1839 og fikk tåkeklokke i 1887. Da fyret fikk tåkelur/-horn i 1913, ble tåkeklokka flyttet til Figgeskjær. (Avhengig av hvilke kilder en benytter, inntreffer flyttingen av tåkelkokka i forskjellige år. En kilde sier 1911 – en annen sier altså 1913).

Tåkeklokka på Figgeskjær (bilde under) var i drift fram til 1989 og ble deretter fredet. Klokketårnet er bygget av tre – i sveitserstil. Staten ved Kystverket står i dag som eier av tåkeklokka som står på privat grunn.

Kilder: www.altomlangesund.no og wikipedia.

fikk