Telegrafen til sjøfolks beskyttelse v/ Knut Bjerke.

Knut Bjerke har vandret i historiebøkene i vårt arkiv og laget en artikkel fra virkelig gamle dager. Trygg på linke for å se den gang sjømanznsforeningen sendte brev til regjeringen.

Nr-24 Telegraf til sjøfolks beskyttelse