Truer sjømannen

sjoemann

Under overskriften «Truer sjømannen» redegjør Dagens Næringsliv den 2.11. for et nytt lovforslag som vil gjelde sjøfolk.

Et offentlig utvalg som har gjennomgått sjømannsloven, foreslår å heve aldergrensen for sjøfolk fra 62 til 70 år og samtidig styrke sjøfolks rettigheter på flere områder.

Dette arbeidet sortere under Nærings- og Handelsdepartementet (NHD) og statsråd Trond Giske er svært tifreds med utvalgets arbeid.

Fra NHDs pressemelding nr 44/2012, datert 1.11.12 har vi sakset en del momenter fra utvalgets arbeid:

  • Heving av aldergrense som nevnt
  • Styrke stillingsvernet
  • Utvidelse og klargjøring av permisjonsrettigheter
  • Forbedring av prosessregler ved arbeids tvister
  • Arbeidstakernes rett til drøfting og informasjon

Det understrekes i lovforslaget at verden har forandret seg siden den forrige loven ble godkjent i 1972 og at det må tas grep. Bl a innføres det ny terminologi -ref overskriften i Dagens Næringsliv: Av hensyn til kjønnsnøytral lovgivning foreslås uttrykket «sjømann» erstattet med «arbeidstaker» og at den nye loven heter «skipsarbeidsloven» (og ikke sjømannsloven). Nåværende lov har bl a den kuriositet at den inneholder permisjonsregler for «gravid sjømann».

For egen regning og noe spøkefullt: Hvilken følge kan dette få for alle sjømannsforeningene – navneskifte til «skipsarbeiderforeninger», eller?