utleie detaljer

Utleie av  Langesund og Omegns Sjømannsforenings selskapslokale

Kongshavnsgate 7, 3970 Langesund

 Bestilling: Svein Giskemo  91 53 62 07 eller e-post sgiskemo@gmail.com

 Om Sjømannsforeningens ”Hus”

”Husets” første etasje er et praktisk tilpasset sted for private arrangementer og møter. Vi kan tilby nye lokale med bord, stoler og bestikk for 48 personer. Lokalene leies ut til bryllup, dåp, konfirmasjon, jubileum, feiring av runde tall fra fylte 40 år og sammenkomst etter begravelse. Annet må avtales nærmere.
Leietager må selv holde duker og dekorasjoner.

”Huset” som selskapslokale har atmosfære som inviterer til feststemning. Se vår hjemmeside www.langesundsjomannsforening.com for bilder av ”Huset” og interiør.

Priser: Kr 3.000,- inklusiv vask for helg – fredag ettermiddag til søndag ettermiddag.
Ved konfirmasjoner eller dåp søndag er utleie fra lørdag til mandag kr 2.500,-.
Depositum kr. 1.000,- ved bestilling og resten forskuddsbetales innen tre uker før utleiedato til konto 2601.30.50790.
Arrangementer på dagtid hverdager er leieprisen kr. 1.000,-. pr. dag som forskuddsbetales ved bestilling.
Leietaker må selv foreta vask av service, bestikk, tømme kaffekanner og traktere. Bordene skal slås sammen og settes i garderoben om ikke annet avtales. Stolene stables og settes langs veggen i lokalet.
Utleier besørger vask av lokalene.

Det signeres avtale mellom utleier og leietaker ved bestilling

Utleiereglement

Sjømannsforeningens hus med inne og uteområde skal forlates i tilsvarende stand som ved tidspunkt for overtakelsen

 • Leietaker er ansvarlig for teknisk utstyr, dekketøy, møbler og annet utstyr som benyttes i leieperioden
 • Utstyr som skades eller slutter å fungere som et resultat av uriktig bruk av leietaker, skal i sin helhet dekkes av leietaker
 • Leietaker blir økonomisk belastet hvis det må foretas ekstra opprydding/rengjøring
 • Force majeur. Dersom utleier pga. streik, lock-out, brann eller andre upåregnelige og ekstraordinære omstendigheter ikke makter å oppfylle i henhold til kontrakt, kan leietaker ikke kreve erstatning
 • Røyking ikke tillatt innendørs
 • Arrangementet må være avsluttet senest kl. 02.00.
 • Etter kl. 23.00 skal det ikke være støy i uteområdet
 • Skal det serves alkohol mot vederlag, må det søkes om kommunal skjenkebevilling
 • Leietaker plikter å gjøre seg kjent med oppslag om:
 • Teknisk installasjon som lys, komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin
 • Alarm og nødutganger
 • Branninstruks, brannslukningsutstyr, hvor de er og hvordan de brukes
 • Sikringsskap, hvor det er og hvordan det håndteres
 • De kommunale retningslinjer for alkoholservering

 

Avtalen gjelder for dato:__________________________________________

 

For Langesund og Omegns Sjømannsforening                      For leietaker

_____________________                                             ____________________