Vi jubilerer!


På  Generalforsamlingen i 2007, besluttet Langesund og Omegns Sjømannsforening, etter et forslag, enstemmig å opprette en web-side, eller hjemmeside på nettet, om man vil. Forslagstilleren ble valgt til redaktør og Rolf Formo som assisterende redaktør .  Sånn ble det og slik har det vært fram til dags dato – 10 år senere.
Ti år på nett og det må markeres!
..og vi kommer ikke utenom et lite tilbakeblikk:
Med god støtte fra et firma i Kragerø med ivrige og dyktige designere, startet vi opp og konstruerte vår hjemmeside. Hva skulle vi ha med, hvordan skulle sidene se ut, hvordan skulle det hele bygges opp – ja , i det hele tatt – hva ville foreningen med sin hjemmeside? Med forankring i styret ble sidene publisert første gang 11. mai 2007! I store trekk er ideene fra 2007 beholdt, og for de som måtte huske, vil man se at sidene i dag har mange likhetstrekk med de opprinnelige. Det betyr ikke at det ikke har skjedd en utvikling. Redaksjonen (red.) synes selv den har vært ganske kreativ og sidene  har utviklet seg i takt med nye ideer og impulser fra foreningen og «omverdenen» for øvrig.

Red. har hatt flere forskjellige firmaer som støtter den tekniske driften av sidene. Det startet med et Kragerø-firma (Think Page), så til IT4You, til Procano og til dagens tekniske støtte som er Oslo-firmaet Fjellvann Media. Årsaken til skifte av firma i denne sammenheng, skyldes konkurser og endringer av firmaenes satsningsområder. Felles for alle firmaer er god støtte og rask respons på våre behov. Vi har grunn til å være fornøyd under vekslende «forhold» fordi hjemmesidenes nedetid er svært beskjeden.

Red. tør si at leserne tok svært godt i mot hjemmesidene fra første stund. Antall treff på sidene bekrefter det. I løpet av 10-årsperioden har mer enn 110 000 lesere besøkt hjemmesidene – ca 50% av de besøkende er til enhver tid unike. Det er spesielt interessant å se av statistikk at sidene har lesere over hele verden. Red. har mottatt utallige henvendelser fra lesere som har spørsmål eller merknader til artikler som er publisert. Slikt gir inspirasjon til arbeidet!

Red. hadde fra starten en ide om at hjemmesidene ikke skulle påføre foreningen kostnader. Det har vi lykkes med da flere sponsorer stiller opp og pryder sidenes venstre marg med reklameinnslag. Det er vi er takknemlig for.

«Formålet med hjemmesidene er, åpent og for all verden, å presentere vår forening, dens historie og aktiviteter.» Red. mener den lever opp til formålet. Det er hevet over tvil at hjemmesidene bidrar til å sette sjømannsforeningen på kartet, og til en positiv profilering av den og dens aktiviteter.