Viktig info ved søknad om medlemskap

Fra foreningens lover:

:§ 1 Formål / Krav

Foreningen har til formål å arbeide for sjøfartens og sjømannstandens interesser, og hevde standens verdighet og rettigheter i samfunnet. Foreningen er helt upolitisk. Foreningen skal også arbeide for å knytte sammen sjøfolk og sjøfartsinteresserte, samt virke for å bevare og utbre kunnskap om lokal og nasjonal sjøfartshistorie.

 

  • 2 Opptagelse / Tillitsverv

Medlem av foreningen kan enhver hederlig person bli, som interesserer seg for foreningens formål. Den som ønsker å bli medlem av foreningen må anmelde dette skriftlig. Søknad om medlemskap må anbefales av 2 medlemmer med minimum 3 års medlemskap. Om søkeren skal opptas som medlem avgjøres ved skriftlig avstemning på det første medlemsmøtet der minst 15 % av foreningens medlemmer er tilstede.

Et hvert medlem av foreningen er forpliktet til å påta seg tillitsverv