Bilder fra GF 95 2020

Lasse ønsker velkommen til  GF 95.  . Foto: Per Flåthe
Leder historisk arkiv leser åresb. GF 95 Foto: Per Flåthe
Leder huskomiteen leser årsb. GF 95. Foto: Per Flåthe
Kasserer gjennomgår regnskapet GF 95 Foto: Per Flåthe
Revisor Roy går gjennom revisjon  GF95. Foto: Per Flåthe
Valgkomiteen leser opp sitt forslag GF95 Foto: Per Flåthe
Lasse gratulerer Knut som Æresmedlem Foto: Per Flåthe
Knut takker for utnevnelse til Æres. GF95 Foto: Per Flåthe
Hans Petter og Knut i hyggelig prat GF 95 95. GF Per Flåthe
Formann prater med folket GF95. Foto: Per Flåthe
Det lyttes på GF 95  Foto: Per Flåthe
Det lyttes på GF 95 Foto: Per Flåthe
Det lyttes på GF 95. Foto: Per Flåthe
Formann og en ivrig lyttende gjeng GF95 Foto: Per Flåthe
Det lyttes på GF 95r. Foto: Per Flåthe
Ragnar i dyp konsentrasjon  Foto: Per Flåthe
Besatyreren passer på baren GF 95 Foto: Per Flåthe
Vi venter på maten GF 95. Foto: Per Flåthe
Vi venter på maten GF 95 Foto: Per Flåthe
Vi venter på maten GF 95. Foto: Per Flåthe
Vi venter på maten GF 95. Foto: Per Flåthe
Vi venter på maten GF 95 Foto: Per Flåthe
Formanns og gjestebordet Foto: Per Flåthe
Bysse gutta. GF 95 Foto: Per Flåthe
Bysse gutta GF 95 Foto: Per Flåthe
Ragnar takker for maten GF95 Foto: Per Flåthe