Kategori: Bilder og historier

A-Magasinet nr 19, 9.mai 1981 – VI

ccf06012012_00005På vei hjem etter endt arbeidsdag.

Arbeidere på vei hjem fra “Værste”. Langesund Mek. Verksted hadde solide tradisjoner fra seilskutenes dager og dominerte fortsatt bybildet og arbeidsplassmarkedet. Det jobbet 160 kvinner og menn på verkstedet som stod hovedsakelig for delproduksjon av skipsseksjoner som ble satt sammen i Horten.

Filed under: Bilder og historier

A-Magasinet nr 19, 9.mai 1981 – IX

ccf06012012_00006Lek på Rådhusplassen

I dag er plassen mest kjent som bussholdeplass for rutene M 1A og M 1B.

På husveggen midt i bildet skimtes det som er igjen av Fattigkassa, et klenodium fra 1769, med teksten: “Den som formaar at give, Giv her i Jesu navn. Din Gave visst skal blive, Den fattige til Gavn”. Nå er det NAV som har overtatt…

Filed under: Bilder og historier

Tåkeklokka på Figgeskjær

Figgeskjær er lokalisert nord i sundet ved innseilingen til Langesund. Tåkeklokka på skjæret er ikke lenger i drift og er fredet.

Langøytangen fyr ble satt i drift i 1839 og fikk tåkeklokke i 1887. Da fyret fikk tåkelur/-horn i 1913, ble tåkeklokka flyttet til Figgeskjær. (Avhengig av hvilke kilder en benytter, inntreffer flyttingen av tåkelkokka i forskjellige år. En kilde sier 1911 – en annen sier altså 1913).

Tåkeklokka på Figgeskjær (bilde under) var i drift fram til 1989 og ble deretter fredet. Klokketårnet er bygget av tre – i sveitserstil. Staten ved Kystverket står i dag som eier av tåkeklokka som står på privat grunn.

Kilder: www.altomlangesund.no og wikipedia.

fikk

Filed under: Bilder og historier

“LAHELA ll”

"LAHELA ll" (bilde over) på vei inn sundet etter  en tur til Helgeroa
“LAHELA ll” (bilde over) på vei inn sundet etter
en tur til Helgeroa

Vi har tidligere omtalt de andre LAHELA-fergene i “Bildegalleriet”. Nå viser vi også “LAHELA ll”.

“LAHELA ll” var bygget ved Svendborg Skibsværft A/S, Svendborg, Danmark i 1928. Den het opprinnelig “Masnedsund” og tilhørte Dampskipsselskabet Rødby Havn A/S. “Masnedsund” var en kombinert bil- og passasjerferge på ruten Masnedsund – Gaabense. Fergen ble kjøpt inn til LAHELA-selskapet i 1938 og var selskapets andre ferge.

For mer detaljer om “LAHELA ll”s liv kan du klikke her.

Filed under: Bilder og historier

Fra Langøya i 1890-årene

buxerselskapets_hovedkontor_paa_langoeyaDe to foregående bilder i Bildegalleriet viser dampslepebåter som tilhørte Langesundsfjorden Buxerdampskibsselskab. I en periode holdt selskapet til på Langøya.

Hovedkontoret til Langesundsfjordens Buxerdampskibsselskab lå på Langøya fra ca 1880 og henimot første verdenskrig. (Den hvite to-etasjers bygningen t.h. i bildet). I tillegg var det kaianlegg, lagerbygninger og bunkersstasjon for selskapets taubåter, “Storegutt”, “Tordenskiold”, “Pors” og “Kolbiøn”. Buxerdampskibsselskabet ble drevet av Finn C Knudsen, Porsgrunn.

Basen på Langøya sto for administrasjon, drift og vedlikehold av slepebåtene som kunne ligge til kai på Langøya, i Langesund eller oppankret. Buxerdampskibsselskabets viktigste oppgave var å buksere seilskip ut i åpent farvann. Seil ble sjelden satt før skipene hadde passert Langøytangen. Tilsvarende var det behov for slepeassistanse når seilskipene kom inn Langesundsfjorden for å laste. Vanlige laster var tømmer og is til land i Nordsjøområdet.

 

Filed under: Bilder og historier

Dampslepebåten “Pors”

pors_201915I likhet med dampslepebåten “Kolbiøn” (se forrige bilde), tilhørte “Pors” også Langesundsfjordens Buxerdampskibsselskab.

Av bildene kan en se at “Pors” var av samme type som “Kolbiøn”, ja, en skulle nesten tro at dampslepebåtene var bygd etter de samme tegninger. “Pors” ble sjøsatt i januar 1915 og bygget ved Chr.H.Christoffersen Jernstøberi & Mek.Verk. på Husvik. Etter et oppdrag i Esbjerg i juli1915,satte “Pors” kurs for Porsgrunn. Båten forsvant på denne reisen med en besetning på 4 mann.

Filed under: Bilder og historier

Dampslepebåten “Kolbiøn”

“Kolbiøn” var bl a stasjonert i Langesund. Flere av foreningens medlemmer og lesere forøvrig, vil sikkert huske slepebåten som et kjent og kjært innslag her i fjorden, både som taubåt og isbryter.

“Kobiøn” var på 57,67 br. reg. tonn og bygget ved Akers Mek. Verksted, Oslo i 1898. Båten tilhørte Langesundsfjordens Buxerdampskibsselskab som ble drevet av Finn C Knudsen, Porsgrunn. Knudsen hadde også tegnet taubåten.

På slutten av 1800-tallet drev Buxerdampskibsselskabet sin virksomhet fra Langøya.

(Klikk på bildene for forstørrelse)

Vi har tidligere i Bildegalleriet vist “Kolbiøn” i aksjon under isvinteren 1942 og viser gjerne bilde igjen. (Bilde t.h.)

“Kolbiøn” er fortsatt i drift, men går ikke på damp…

1950: Tatt ut av fart og lagt i opplag

1951: Solgt til Herre Fabrikker A/S

1960: Solgt til Arne Sundsdal, Songe, Tvedestrand og bygget om til motordrift

1969: Lekterkompaniet AS, Nils Halvorsen, Porsgrunn ble ny eier

1973: Innsatt ny motor, 465 bhk Alfa

1978: Overtatt av Bukser- og Bjergningsselskapet

1979: Solgt til Kragerø Kranservice AS

1987: Solgt til Ståle Kristoffersen, Vedvågen, Kopervik

1997: Solgt til Fosen Dykkerforening, Tverdalsøyra

2003: Solgt til eierserlskapet TB Kolbiøn v/bødrene Djupevåg og far Kristian Djupevåg sammen med Sjur Olav Røyrvik, Nordheimsund i Hardanger. Båten bærer fortsatt navnet “Kolbiøn”.

Kilder: Ivar Nefstad: Havets Høvdinger, 2010. Foto av “Kolbiøn” øverst, står i Nefstads bok og er utlånt av Porsgrund og Omegns Sjømandsforening.

Filed under: Bilder og historier