Kategori: Bilder og historier

Tåkeklokka på Figgeskjær

Figgeskjær er lokalisert nord i sundet ved innseilingen til Langesund. Tåkeklokka på skjæret er ikke lenger i drift og er fredet.

Langøytangen fyr ble satt i drift i 1839 og fikk tåkeklokke i 1887. Da fyret fikk tåkelur/-horn i 1913, ble tåkeklokka flyttet til Figgeskjær. (Avhengig av hvilke kilder en benytter, inntreffer flyttingen av tåkelkokka i forskjellige år. En kilde sier 1911 – en annen sier altså 1913).

Tåkeklokka på Figgeskjær (bilde under) var i drift fram til 1989 og ble deretter fredet. Klokketårnet er bygget av tre – i sveitserstil. Staten ved Kystverket står i dag som eier av tåkeklokka som står på privat grunn.

Kilder: www.altomlangesund.no og wikipedia.

fikk

Filed under: Bilder og historier

“LAHELA ll”

"LAHELA ll" (bilde over) på vei inn sundet etter  en tur til Helgeroa
“LAHELA ll” (bilde over) på vei inn sundet etter
en tur til Helgeroa

Vi har tidligere omtalt de andre LAHELA-fergene i “Bildegalleriet”. Nå viser vi også “LAHELA ll”.

“LAHELA ll” var bygget ved Svendborg Skibsværft A/S, Svendborg, Danmark i 1928. Den het opprinnelig “Masnedsund” og tilhørte Dampskipsselskabet Rødby Havn A/S. “Masnedsund” var en kombinert bil- og passasjerferge på ruten Masnedsund – Gaabense. Fergen ble kjøpt inn til LAHELA-selskapet i 1938 og var selskapets andre ferge.

For mer detaljer om “LAHELA ll”s liv kan du klikke her.

Filed under: Bilder og historier

Fra Langøya i 1890-årene

buxerselskapets_hovedkontor_paa_langoeyaDe to foregående bilder i Bildegalleriet viser dampslepebåter som tilhørte Langesundsfjorden Buxerdampskibsselskab. I en periode holdt selskapet til på Langøya.

Hovedkontoret til Langesundsfjordens Buxerdampskibsselskab lå på Langøya fra ca 1880 og henimot første verdenskrig. (Den hvite to-etasjers bygningen t.h. i bildet). I tillegg var det kaianlegg, lagerbygninger og bunkersstasjon for selskapets taubåter, “Storegutt”, “Tordenskiold”, “Pors” og “Kolbiøn”. Buxerdampskibsselskabet ble drevet av Finn C Knudsen, Porsgrunn.

Basen på Langøya sto for administrasjon, drift og vedlikehold av slepebåtene som kunne ligge til kai på Langøya, i Langesund eller oppankret. Buxerdampskibsselskabets viktigste oppgave var å buksere seilskip ut i åpent farvann. Seil ble sjelden satt før skipene hadde passert Langøytangen. Tilsvarende var det behov for slepeassistanse når seilskipene kom inn Langesundsfjorden for å laste. Vanlige laster var tømmer og is til land i Nordsjøområdet.

 

Filed under: Bilder og historier

Dampslepebåten “Pors”

pors_201915I likhet med dampslepebåten “Kolbiøn” (se forrige bilde), tilhørte “Pors” også Langesundsfjordens Buxerdampskibsselskab.

Av bildene kan en se at “Pors” var av samme type som “Kolbiøn”, ja, en skulle nesten tro at dampslepebåtene var bygd etter de samme tegninger. “Pors” ble sjøsatt i januar 1915 og bygget ved Chr.H.Christoffersen Jernstøberi & Mek.Verk. på Husvik. Etter et oppdrag i Esbjerg i juli1915,satte “Pors” kurs for Porsgrunn. Båten forsvant på denne reisen med en besetning på 4 mann.

Filed under: Bilder og historier

Dampslepebåten “Kolbiøn”

“Kolbiøn” var bl a stasjonert i Langesund. Flere av foreningens medlemmer og lesere forøvrig, vil sikkert huske slepebåten som et kjent og kjært innslag her i fjorden, både som taubåt og isbryter.

“Kobiøn” var på 57,67 br. reg. tonn og bygget ved Akers Mek. Verksted, Oslo i 1898. Båten tilhørte Langesundsfjordens Buxerdampskibsselskab som ble drevet av Finn C Knudsen, Porsgrunn. Knudsen hadde også tegnet taubåten.

På slutten av 1800-tallet drev Buxerdampskibsselskabet sin virksomhet fra Langøya.

(Klikk på bildene for forstørrelse)

Vi har tidligere i Bildegalleriet vist “Kolbiøn” i aksjon under isvinteren 1942 og viser gjerne bilde igjen. (Bilde t.h.)

“Kolbiøn” er fortsatt i drift, men går ikke på damp…

1950: Tatt ut av fart og lagt i opplag

1951: Solgt til Herre Fabrikker A/S

1960: Solgt til Arne Sundsdal, Songe, Tvedestrand og bygget om til motordrift

1969: Lekterkompaniet AS, Nils Halvorsen, Porsgrunn ble ny eier

1973: Innsatt ny motor, 465 bhk Alfa

1978: Overtatt av Bukser- og Bjergningsselskapet

1979: Solgt til Kragerø Kranservice AS

1987: Solgt til Ståle Kristoffersen, Vedvågen, Kopervik

1997: Solgt til Fosen Dykkerforening, Tverdalsøyra

2003: Solgt til eierserlskapet TB Kolbiøn v/bødrene Djupevåg og far Kristian Djupevåg sammen med Sjur Olav Røyrvik, Nordheimsund i Hardanger. Båten bærer fortsatt navnet “Kolbiøn”.

Kilder: Ivar Nefstad: Havets Høvdinger, 2010. Foto av “Kolbiøn” øverst, står i Nefstads bok og er utlånt av Porsgrund og Omegns Sjømandsforening.

Filed under: Bilder og historier

Bensinstasjonen på Dampskipsbrygga

img013Bensinstasjonen på Damskipbrygga i Langesund ble drevet fram til 1966.

Fra 1953 til 1966 ble bensinstasjonen drevet av langesundsmannen Harry Bråthen. Foruten salg av bensin og oljer var det en vaskplass for biler der og Bråthen foretok service av lettere kjøretøy fra den store hydrauliske bukken. Vi antar at bildet er tatt i slutten av 1940- / begynnelsen av 1950-årene.

Stasjonen ble i 1966 flyttet til nybygg i indre Kongshavn – der Tuiristkontoret holder til i dag. Stasjonen sto tom i omlag et år for så å huse kioskvirksomhet, som ble drevet av famile/slektninger til Bråthen.

Den opprinnelige bensinstasjonen på bildet ble revet og nytt bygg er reist på tomten. Idag holder Brygga Grill & Kiosk til i bygget.

(Klikk på bildet for forstørrelse)

Red. ser gjerne at leserne kommer med merknader eller tilleggsopplysninger til bildet eller komentarene ovenfor. Vennligst send oss en mail eller benytt Gjesteboken.

Filed under: Bilder og historier

“LAHELA 3”

På bildet, som er tatt i 1951, har "LAHELA 3" nettopp lagt fra kai på vei til Helgeroa.
På bildet, som er tatt i 1951, har “LAHELA 3” nettopp lagt fra kai på vei til Helgeroa.

“LAHELA 3” var et kjært innslag i Langesunds havnebilde i perioden 1948 – 1961.

“LAHELA 3” var opprinnelig en minelegger på vel 100 fot, bygd i Loughborough, England og levert til British Royl Navy i 1943. Skipets kjennetegn var da HMS MMS 280. I 1946 ble mineleggeren kjøpt av LAHELA-fergeselskapet, bygd om til ferge, herunder forlenget med 4,5 meter og satt inn i Langesund -Helgeroa – trafikken 1948. Det var langesundsmannen Henry Sørensen som sto for innkjøpet av fergen. (Henry Sørensen var senere Havnefogd i Langesund i peioden 1949-1953.)Fergen var på 142 brt, kunne ta ca 20 personbiler og maks 200 passajerer.

På bildet, som er tatt i 1951, har “LAHELA 3” nettopp lagt fra kai på vei til Helgeroa.

Breviks-brua var under bygging og selskapet slet med dårlig økonomi. Siste sesong for fergeselskapet var 1961 og “LAHELA 3” ble solgt til Malmø. Fergen ble satt inn i trafikk mellom Søderby og Mickrum. I 1966 ble “LAHELA 3” solgt til rederiet AB Beron i Vestervik og ble omdøpt til “Borgholm”.

"M/F "Borgholm", tidligere "LAHELA 3"
“M/F “Borgholm”, tidligere “LAHELA 3”

M/F “Borgholm”, tidligere “LAHELA 3”

I de påfølgende år hadde fergen flere eiere og trafikerte forskjellige strekninger i Sverige.

I 1996 ble skipet solgt til Marite Sail Ship Charter AB, Rønninge. Selskapet rev av hele overbygningenn og bygde det om til et vikingskip!! og ble omdøpt til “SVEA VIKING”. I flere år ble vikingskipet benyttet som charterskip for turister ut fra Stockholm.

28.april 2007 ble skipet herjet av brann mens hun lå i opplag ved Skeppsbron, Stockholm. Skipet ble helt utbrent og hogd opp en måned senere.

Kilde: Fakta om fartyg

PS

Vi har skrevet mer om fergeselskapet Langesund-Helgeroa på denne siden under artikkelen om den første LAHELA. Se også artikkelen om kaptein Haraldsen på “Historiske godbiter.

Les mer om “LAHELA 3” ved å klikke på denne linken.

Filed under: Bilder og historier

KNM “Skudd”

Knut Bjerke hadde sin første tid på sjøen ombord på KNM “Skudd”.

Knut Bjerke er utdannet som intendant ved Sjøkrigsskolen. Knut er medlem av Sjømannsforeningen og ansvarlig for det historiske arkiv. Les mer om tjenesten ombord på KNM “Skudd” ved å klikke her.

Filed under: Bilder og historier

“LAHELA”

ferje_1Fergeselskapet som i sin tid trafikerte strekningen Langesund – Helgeroa ble påtenkt gjennom en innbydelse til aksjetegning i 1938. De som stod bak aksjeinnbydelsen kom fra Langesund, Helgeroa og Larvik.

Fergene som etterhvert ble anskaffet fikk navnet LAHELA som sto for første stavelse i de respektive hjemsteder – LAngesund, HElgeroa og LArvik.

Den første bilfergen het bare LAHELA. Etter hvert kom også LAHELA II og LAHELA III.

Vi viser et bilde av den første LAHELA. Den ble bygget ved Bolsønes Verft as, Molde, i 1937. Med unntak av krigsperioden 1940-45*, var fergen i trafikk Langesund – Helgeroa fram til 1946, eller kankje lenger. (Kan noen av leserne komentere dette?)

LAHELA var en kombinert passasjer- og bilferge på 53 dwt og seilte via Langøya, Lille Arøy og Stokkøya.

Fergen var senere bl a i trafikk i Nord-Norge for Statens Vegvesen, Troms og på Vestlandet for Møre og Romsdal Fylkesbåtar AS. Siste eier var Skogselskapet i Møre og Romsdal som brukte fergen i skogsdrift i vanskelige tilgjengelige områder. Fergen ble kondemnert og senket på en dumpingplass mellom Molde og Vestnes i 1974/75.

*Under 2.verdenskrig ble selskapets ferger rekvirert og leid ut til Statens Vegvesen og satt inn i rutetrafikk i Troms fylke, bl a i Sørstraumen og på strekningen Lyngseidet – Olderdalen.

Les mer om “LAHELA” ved å klikke på denne linken.

Filed under: Bilder og historier

Fyret og Tuva

Ekstremværet Tuva rammet sørlige Norge og Gøtaland i Sverige den 31. januar 2008. Danmark fikk også føle uværet. Ekstremværet kom i form av storm, store nedbørsmengder og høy vannstand.

Årsaken til stormen var at to lavtrykk møttes, det ene fra Island og det andre fra lenger sør i Atlanterhavet. Lavtrykket beveget seg over Skandinavia fra Nordsjøen, over sørlige deler av Norge, midten av Sverige og over til Østersjøen. (Kilde: Wikipedia)

Bildet under er tatt fra Vaterland den 31. januar 2008 av fotograf Reidar Peersen, Varden, og viser fyret på Langøytangen mens Tuva var på det sterkeste. På målestajonen/Jomfruland fyr ble vindstyrken registrert til 21 m/s.

tuva

Filed under: Bilder og historier