Kategori: Bilder og historier

Bensinstasjonen på Dampskipsbrygga

img013Bensinstasjonen på Damskipbrygga i Langesund ble drevet fram til 1966.

Fra 1953 til 1966 ble bensinstasjonen drevet av langesundsmannen Harry Bråthen. Foruten salg av bensin og oljer var det en vaskplass for biler der og Bråthen foretok service av lettere kjøretøy fra den store hydrauliske bukken. Vi antar at bildet er tatt i slutten av 1940- / begynnelsen av 1950-årene.

Stasjonen ble i 1966 flyttet til nybygg i indre Kongshavn – der Tuiristkontoret holder til i dag. Stasjonen sto tom i omlag et år for så å huse kioskvirksomhet, som ble drevet av famile/slektninger til Bråthen.

Den opprinnelige bensinstasjonen på bildet ble revet og nytt bygg er reist på tomten. Idag holder Brygga Grill & Kiosk til i bygget.

(Klikk på bildet for forstørrelse)

Red. ser gjerne at leserne kommer med merknader eller tilleggsopplysninger til bildet eller komentarene ovenfor. Vennligst send oss en mail eller benytt Gjesteboken.

Filed under: Bilder og historier

“LAHELA 3”

På bildet, som er tatt i 1951, har "LAHELA 3" nettopp lagt fra kai på vei til Helgeroa.
På bildet, som er tatt i 1951, har “LAHELA 3” nettopp lagt fra kai på vei til Helgeroa.

“LAHELA 3” var et kjært innslag i Langesunds havnebilde i perioden 1948 – 1961.

“LAHELA 3” var opprinnelig en minelegger på vel 100 fot, bygd i Loughborough, England og levert til British Royl Navy i 1943. Skipets kjennetegn var da HMS MMS 280. I 1946 ble mineleggeren kjøpt av LAHELA-fergeselskapet, bygd om til ferge, herunder forlenget med 4,5 meter og satt inn i Langesund -Helgeroa – trafikken 1948. Det var langesundsmannen Henry Sørensen som sto for innkjøpet av fergen. (Henry Sørensen var senere Havnefogd i Langesund i peioden 1949-1953.)Fergen var på 142 brt, kunne ta ca 20 personbiler og maks 200 passajerer.

På bildet, som er tatt i 1951, har “LAHELA 3” nettopp lagt fra kai på vei til Helgeroa.

Breviks-brua var under bygging og selskapet slet med dårlig økonomi. Siste sesong for fergeselskapet var 1961 og “LAHELA 3” ble solgt til Malmø. Fergen ble satt inn i trafikk mellom Søderby og Mickrum. I 1966 ble “LAHELA 3” solgt til rederiet AB Beron i Vestervik og ble omdøpt til “Borgholm”.

"M/F "Borgholm", tidligere "LAHELA 3"
“M/F “Borgholm”, tidligere “LAHELA 3”

M/F “Borgholm”, tidligere “LAHELA 3”

I de påfølgende år hadde fergen flere eiere og trafikerte forskjellige strekninger i Sverige.

I 1996 ble skipet solgt til Marite Sail Ship Charter AB, Rønninge. Selskapet rev av hele overbygningenn og bygde det om til et vikingskip!! og ble omdøpt til “SVEA VIKING”. I flere år ble vikingskipet benyttet som charterskip for turister ut fra Stockholm.

28.april 2007 ble skipet herjet av brann mens hun lå i opplag ved Skeppsbron, Stockholm. Skipet ble helt utbrent og hogd opp en måned senere.

Kilde: Fakta om fartyg

PS

Vi har skrevet mer om fergeselskapet Langesund-Helgeroa på denne siden under artikkelen om den første LAHELA. Se også artikkelen om kaptein Haraldsen på “Historiske godbiter.

Les mer om “LAHELA 3” ved å klikke på denne linken.

Filed under: Bilder og historier

KNM “Skudd”

Knut Bjerke hadde sin første tid på sjøen ombord på KNM “Skudd”.

Knut Bjerke er utdannet som intendant ved Sjøkrigsskolen. Knut er medlem av Sjømannsforeningen og ansvarlig for det historiske arkiv. Les mer om tjenesten ombord på KNM “Skudd” ved å klikke her.

Filed under: Bilder og historier

“LAHELA”

ferje_1Fergeselskapet som i sin tid trafikerte strekningen Langesund – Helgeroa ble påtenkt gjennom en innbydelse til aksjetegning i 1938. De som stod bak aksjeinnbydelsen kom fra Langesund, Helgeroa og Larvik.

Fergene som etterhvert ble anskaffet fikk navnet LAHELA som sto for første stavelse i de respektive hjemsteder – LAngesund, HElgeroa og LArvik.

Den første bilfergen het bare LAHELA. Etter hvert kom også LAHELA II og LAHELA III.

Vi viser et bilde av den første LAHELA. Den ble bygget ved Bolsønes Verft as, Molde, i 1937. Med unntak av krigsperioden 1940-45*, var fergen i trafikk Langesund – Helgeroa fram til 1946, eller kankje lenger. (Kan noen av leserne komentere dette?)

LAHELA var en kombinert passasjer- og bilferge på 53 dwt og seilte via Langøya, Lille Arøy og Stokkøya.

Fergen var senere bl a i trafikk i Nord-Norge for Statens Vegvesen, Troms og på Vestlandet for Møre og Romsdal Fylkesbåtar AS. Siste eier var Skogselskapet i Møre og Romsdal som brukte fergen i skogsdrift i vanskelige tilgjengelige områder. Fergen ble kondemnert og senket på en dumpingplass mellom Molde og Vestnes i 1974/75.

*Under 2.verdenskrig ble selskapets ferger rekvirert og leid ut til Statens Vegvesen og satt inn i rutetrafikk i Troms fylke, bl a i Sørstraumen og på strekningen Lyngseidet – Olderdalen.

Les mer om “LAHELA” ved å klikke på denne linken.

Filed under: Bilder og historier

Fyret og Tuva

Ekstremværet Tuva rammet sørlige Norge og Gøtaland i Sverige den 31. januar 2008. Danmark fikk også føle uværet. Ekstremværet kom i form av storm, store nedbørsmengder og høy vannstand.

Årsaken til stormen var at to lavtrykk møttes, det ene fra Island og det andre fra lenger sør i Atlanterhavet. Lavtrykket beveget seg over Skandinavia fra Nordsjøen, over sørlige deler av Norge, midten av Sverige og over til Østersjøen. (Kilde: Wikipedia)

Bildet under er tatt fra Vaterland den 31. januar 2008 av fotograf Reidar Peersen, Varden, og viser fyret på Langøytangen mens Tuva var på det sterkeste. På målestajonen/Jomfruland fyr ble vindstyrken registrert til 21 m/s.

tuva

Filed under: Bilder og historier

M/S “Haugvik”

haugvikBildet av M/S “Haugvik” vekker ganske sikkert minner hos flere enn redaktøren, som var messegutt ombord sommeren 1962.

M/S “Haugvik”(t.v) var sammen med M/S “Hydro” og M/S “Herøya” kjente innslag i kystrafikken til/fra Hydos anlegg i Porsgrunn fra 1950 til ut på1970-tallet. Skipene var søsterskip og alle var bygd ved Marinens Hovedverft i Horten i 1949/50. Rederiet het opprinnelig A/S Rjukanfoss (Norsk Hydro Elektrisk Kvælstof A/S. mngrs), Oslo. Skipene ble senere overført til Hydroships A/S, Oslo. Blant folk flest gikk skipene under betegnelsen “hydrobåtane”.

M/S “Haugvik” ble sjøsatt 15.september 1949 og var på ca 2000 tdw. Det var et “motorskip, med tanker for flytende ammoniakk”. Framdriftsmaskineriet var en dieselmotor, type Nordberg, 2-takt/enkeltv. 5-sylindret, produser av Nordberg Manufacturing Co, Milwaukee, WI, USA.

Jeg var messegutt ombord sommeren 1962. De fleste av mannskapene hørte hjemme på strekningen Langesund – Skien.

M/S “Haugvik”, men nå under navnet M/S “Kristina Prima”, ankom Santander, Spania den 15.februar 1988 for hugging. Huggingen begynte primo mai 1988.

Filed under: Bilder og historier

M/S “Himing” og m/s “Svanefjell”

Vi viser bilder av to skip som Jan Willy Johansen har seilt på.

Jan Willy Johansen (formann i sjømannsforeningen vår i perioden 1986 – 1992) var 3. styrmann på M/S “Himing” i 1963. “Himing” var eiet av Tinnfos Jernverk, Notodden(!), men disponert av Høyer & Sønn i Skien. Skipet var på 3000 dwt og gikk i trampfart mellom Holland – Spania – Belgia – Tyskland.

Jan Willy var 1.styrmann på M/S “Svanefjell” i 1967 – 68. “Svanefjell” tilhørte rederiet Olsen &Ugelstad, Oslo. Skipet var på 5500 dwt og gikk i fart mellom Europa og The Great Lakes, USA.

Filed under: Bilder og historier

Fullriggeren “Gantock Rock”

Bildet viser maleri av fullriggeren “Gantock Rock” fra Langesund.

fullrigger_gantock_rock__2_

Maleriet av “Gantock Rock” ble høytidelig overrakt fra skipsreder H.P Jacobsen til Langesund og Omegns Sjømannsforenings formann Gunnar Andersen i 1932. Maleriet av fullriggeren er Sjømannsforeningens første maleri.

Fra historisk arkiv har vi fått mer om “Gantock Rock”. Det kan du lese her.

Filed under: Bilder og historier

Vinteren 1942

Som et apropos til den strenge vinteren i år, la red. ut noen bilder fra vinteren 1942 under siden “Aktuelt”. Vi har valgt å legge bildene over til “Bildegalleriet”.

Bildet t.v viser fiskeskøyter innefrosset i sundet, Langesund. På bildet t.h. assisterer taubåt/isbryter “Kolbjørn” skjøytene med å komme seg ut på fiskefeltet. Langøya i bakgrunn på begge bilder.

Bildet t.v. viser arbeidet med å få fiskernes fangst på land fra fiskeskjøytene som lå innefrosset lengre ute i sundet. (Det gamle bøyehuset på Langøya helt til venstre i bildet). Dampskipet i bakgrunnen heter “Felix”. På bildet t.h. ser vi mer av “Felix”. Vi ser nordover i sundet med dampskipsbrygga og Langesund mek verksted i bakgrunnen.

is
Båter i isen fortøyd ved Hans Jac Hansens brygge.

 

 

Filed under: Bilder og historier

Verdens største

Det største skip som noengang er bygget har bl a het “Jahre Viking”. Skipet er ikke lenger i trafikk, men fungerer som flytende oljelager utenfor Qatar.

Hvis man leser hensikten med “Bildegalleriet”ovenfor, passer dette skipet muligens ikke helt inn her. Redaksjonen ble fasinert av skipets dimensjoner og de norske interesser som har stått bak og mener det fortjener en plass i galleriet. Kanskje noen av medlemmene har seilt med skipet eller sett det? Skriv gjerne noen ord om det i “Gjesteboken”! Bildene nedenfor gir inntrykk av dimensjonene.

Kort fortalt ble skipet sjøsatt i Japan i 1979 og døpt “Seawise Giant”. Senere har skipet skiftet navn til “Happy Giant”, “Jahre Viking” og heter i dag “Knock Nevis”. Skipet er på 565 000 DWT, 458 meter langt, 69 meter bredt og stikker 24.5 meter fullastet. Speed:Ca 16,5 knots. Pga størrelsen kunne skipet f eks ikke seile i den engelske kanal når det var fullastet!

Les mer om skipets historie her.

Ved å google på skipets navn, finner man mange interessante linker. Vi har valgt denne.

 

Filed under: Bilder og historier