Kategori: referat

Bilder fra Langesund

Helge Oland hadde regien på årets første tema-aften i Sjømannsforeningen 11.jan under tittelen “Langesund i ord og bilder”.

Over 30 medlemmer hadde møtt fram. Helge Oland presenterte en flott serie bilder av Langesund med tilhørende komentarer. En innlagt quiz førte til stort engasjement og morsomme bemerkninger fra tilhørerne.

På forespørsel fikk red. overført vel 30 av bildene til bruk som illustrasjon til fremtidige artikler på web-sidene. En stor takk til Helge Oland for at vi får lov til å bruke hans bilder til dette formål!! Nedenfor følger noen av bildene som en “smaksprøve” uten tekst.

Filed under: referat

Losbåter fra Langesund

Bakgrunnen for denne artikkel er en henvendelse om red. kunne hjelpe til med å finne svar på spørsmål knyttet til et maleri.

Men først litt om Losvesenet: Rett til å lose ble opprinnelig gitt av Kongen ved losbrev – senere kalt lospatent. Losbrev ble tildelt etter søknad og det eldste brevet vi kjenner til, er fra 1654. Ingen kunne lose uten lospatent. Før dette ble tildelt, måtte losene dokumentere sin dugelighet overfor sin overlos samt avlegge ed til Kongen.

Bruk av los har i store trekk holdt seg uforandret opp til vår egen tid. Endringer i lostjenesten har bl a vært knyttet til forhold som fartøyenes størrelse, overgang fra seil til motordrift, nye og bedre navigasjonshjelpemidler, fartøyenes forbedrede manøvreringsevne og større trafikk.

Losvesenet er i dag organisert under Kystverket sammen med Statens havnevesen og Fyr- og merkevesenet. Les mer om Losvesenet ved å klikke her.

Så til maleriet av “LNGSUND” og andre losbåter fra Langesund:

maleriet_fra_liv_b_aadnaMaleriet det er snakk om ser du til venstre. Et av spørsmålene var knyttet til navnet “LNGSUND” som man ser i seilet. (Klikk på bildet for forstørrelse) Redaksjonen sendte spørsmålene videre til foreningens historiske arkiv. Knut Bjerke har jobbet med saken og kommet fram til at maleriet viser losbåten “LNGSUND” som er forkortelse for Langesund. Losbåten opererte på Langesundsbukta på slutten av 1800-tallet og er her sannsynligvis ut for å lose et seilskip inn til havn i nærheten.

losskoeyta_lngsund_3_ca_1880_talletFotografiet av losbåten til høyre er trolig samme båt som er på maleriet ovenfor. 3-tallet i seilet på begge bilder underbygger det. Bildet er tatt i sundet ved Langesund en gang på 1890-tallet.

loskutter_ca_1810Bilde t.v. viser en losbåt fra begynnelsen av 1800-tallet, ca 1810. Man kan allerede fra den tiden se den mørke stripen i seilet som bekrefter at det er en losbåt. Den mørke stripen er rød i virkeligheten – som på bilde av maleriet øverst.

losbaat_paa_bukta_fra_192030_aareneBildet viser en losbåt på Langesundsbukta fra 1920 – 1930-tallet.

losbaat_fra_1970_1980_talletDenne type losbåt var i tjeneste på 1980 – 1990-tallet. Båten på bilde er reservelosbåt i Langesund i dag.

losbaat_fra_langesundBildet viser en moderne losbåt som er stasjonert i Langesund i dag.

Kilde:Sjømannsforeningens arkiv.

PS
Skulle du være interessert i flere losbåter, kan du se på vår link “Losbåter og andre båter” på sidemenyen “Linker” eller klikke deg inn her.

Filed under: referat

Tåkeklokka og fyrlykta på Figgeskjær

Vi presenterer et kjent og kjært motiv fra Langesund – tåkeklokka og fyrlykta på Figgeskjær.

Motivet er kjent for oss alle og er på sett og vis Langesund og Omegns Sjømannsforenings “varemerke” og benyttes bl a som jakkemerker, på brevark og skjold. “Varemerket” går m a o igjen i flere sammenhenger. Felles for motivene er at de er fotografert eller tegnet sett fra syd. (se nedenfor)

1_fotograf_20knut_20inge_20tokheim8

 

1_logo

Bildet vi presenterer nedenfor er fotografert fra nord – fra en vinkel som ikke er så vanlig. Vakkert – ikke sant?

fikk

Bildet publiseres etter tillatelse fra John Ørvik

Les mer om tåkeklokka i Bildegalleriet.

Filed under: referat

Digitale fortellinger

En digital fortelling er en kort videofilm/bilder av ca 3 minutters varighet og som handler om noe en forteller har opplevd eller en overlevert historie som gjenfortelles med nye virkemidler.

1_fotograf_20knut_20inge_20tokheimFor vel ett år siden ble Langesund og Omegns Sjømannsforening invitert til å være med i prosjektet “Kystkultur i Telemark” som hadde som mål å lage digitale fortellinger fra telemarkskysten. Prosjektet, som er landsomfattende, ble ledet av Porsgrunn kommune i vårt område. Kystlag og sjømannsforeninger i Bamble og Kragerø m fl ble bedt om å delta. Deltagerne har gjennom kurs og workshops laget mange interessante fortellinger som du finner på linken www.digitaltfortalt.no/ . Se også www.porsgrunn.kommune.no/kystled .

Vi oppfordrer leserne til å gå på “oppdagelsesferd” på disse linkene. Her er det mange fine fortellinger!

Knut Bjerke deltok i prosjektet på vår Sjømannsforenings kvote og resultatene kan du lese ved å klikke her. Bra og meget interessant!

norsk_ved_havet_2008__130_

 

Filed under: referat

Langøya

Langøya skal gjøres lettere tilgjengelig med gjestebrygger og skyssbåt. Samtidig er det ønskelig å gjenreise kulturminner og historiske bygninger på øya slik som det gamle Bøyehuset i forkant av bildet.

Høringsprosessen med Forvaltningsplanen for Langøya er i gang og styret for Langøya uttaler at øya må gjøres lettere tilgjengelig for båttaxi og fritidsbåter, og det må legges inn et konkret punkt i tiltaksdelen om tilrettelegging for gjesteplasser.

Fylkesmannen har lovet betydelig satsing. Det første som skjer er at Bamble kommune har bevilget 1,5 millioner kroner til nye gjestebrygger som er ønsket plassert på Langøya syd for Hovedgården.

Leder for Langøyastyret, Tom Markus, sier at forslaget til forvaltningsplan ser veldig bra ut.

– Ikke minst fordi det er staten som bevilger 2,7 millioner kroner de neste åren for å ta vare på Langøya, sier han til Telemarksavisa.

Langøyastyret har nå levert høringsuttalelsen til politisk behandling, først i nærings- og miljøkomiteen før kommunestyret.

Nærings- og miljøkomitéen ber nå om å få en politisk sak på utnyttelse/bruk av Langøya hovedgård inklusiv tilhørende bygningsmasse.

Filed under: referat

Om prosjektet “Orlogsbriggen Fredriksværn”

1190640046_modell

For to år siden omtalte vi dette prosjektet for første gang. Hva har skjedd siden og hvordan går det?

I korte trekk går prosjektet ut på å bygge en tro kopi av orlogsbriggen “Friderichsværn” (bilde av modell til venstre)som ble bygget ved Fredriksvern Verft i 1814. Briggen skal bygges i full størrelse og være seilbar! Planen er at sjøsettingen finner sted i 2014.

Prosjektet ledes av styret i “Stiftelsen Orlogsbriggen Fredriksværn”. Stiftelsen har som formål å vekke til live skipsbyggeraktiviteten ved Fredriksvern Verft og skape økt forståelse for en avgjørende epoke i nordisk historie, gjennom bygging av briggen.

På nettsidene sine karakteriserer stiftelsen prosjektet som en slags “ekstrem-sport”, og er ute etter støtte fra dynamiske og uredde støttespillere med sans for slik “sport”! (Stiftelsens nye nettsider er nettopp lagt ut og er under oppbygging). Kanskje vår sjømannsforening kunne bli en venneforening og bidra til å spre etusiasme og engasjement for det spennende prosjektet?

Les om hele prosjektet her.

1190639378_kruttroykTil nå er prosjektet møtt med stor interesse både av offentlige myndigheter og av mulige sponsorer og investorer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet er stort og krevende og burde kunne bli et nasjonalt prosjekt med håp om støtte fra Kulturdepartementet.

For å skape økt interesse for prosjektet, og bevise at det går an å bygge repliaker, har Stiftelsen fått andre kjente replikaer til Stavern by, som den australske “Endeavour”, den russiske “Shtandart” og den svenske ostindiafareren “Gøteborg”.

skip

Apropos “Shandart”… Skipet er et skoleskip med opptil 37 mann ombord og benyttes med stor suksess til utdanning av unge russere i lederskap. I det siste har hun ligget i Langesund og besøkt Porsgrunn. Eierne er ute etter en plass for vinteropplag, og Langesund kan kanskje bli “hjemby” for “Shtandart” over vinteren?

“Shtandart” for fulle seil t.v.

NB! Til tema-aftenen den 3.februar 2010 kommer styreleder i Stiftelsen Orlogsbriggen Fredriksværn, Dag Oscar Oppen-Berntsen, til vår forening og orientere om prosjektet.

Filed under: referat

RS 2 “Langesund”

norsk_ved_havet_2008__130_ (1)Som et apropos til bokprosjektet “Maritime Kvinner” og langesundskvinners innsats for å skaffe penger til en redningsskøyte, bringer vi litt mer informasjon om RS 2 “Langesund”.

Den opprinnelige RS “Langesund” ble bygget av båtbygger Thor Martin Jensen, Porsgrund Baadbyggeri, Knardalstrand etter tegninger av Thomas Colin Archer, Larvik. Båten ble bestilt av “Langesund Kreds av Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning” og finansiert gjennom bl a innsamlede midler fra kvinner i Langesund . Innsamlingen foregikk rundt 1890 og RS “Langesund” ble sjøsatt 31. januar 1893. Byggekostnadene var kr 2500,-.

Fram til 1913 var båten i tjeneste som redningskrysser i Langesund. I den perioden reddet båten og dens mannskap 102 personer, 39 båter og skip og assisterte 29 skip.

I perioden 1913-1937 var båten i tjeste som losjibåt for Norsk Sjøkartverk. Deretter gikk den over i privat eie, ble bygget om til fiskebåt, fikk motor og skiftet navn til MS “Flinken”.

Fra 1975 til 1989 lå MS “Flinken” i opplag – delvis på land og ble etterhvert i dårlig forfatning. I 1989 ble partsredriet RS2 Langesund etablert – båten ble kjøpt og det ble besuttet å gjenoppbygge den. Gjenoppbyggingen foregikk på Djupevik Båtbyggeri etter oppmåling og original byggebeskrivelse samt etter Colin Archers tegninger. Den endelige sluttføring av restaureringsarbeidet ble gjort i Holmestrand.

norsk_ved_havet_2008__156_

100 år etter sjøsettingen ble båten gjendøpt som RS 2 “Langesund” under Veteranredningsskøyte-foreningens høstsamling i Horten. Skøyta ble benyttet som fritidsbåt, deltok i regattaer og festivaler fram til 2004.

Dette året ble båten ble lagt ut for salg og Hallgeir Skogen v/Grenland Group(GG) og andre interesserte ønsket å få båten tilbake til Langesund. GG kjøper den og restaurerte den for nesten 1 mill kroner.

norsk_ved_havet_2008__142_

Fra 2008 ble det nye eiere – “RS 2 Langesund Sameiet” som består av Grenland Havn, GG ASA, Bamble og Langesund Sparebank, Trosvikgubben AS, Bamble kommune og Langesundsfjorden Kystlag.

 

Filed under: referat

Det antikke speilet

Det antikke speilet er flyttet til Langesund Bad

stort_speiet

Tidligere på denne siden har vi omtalt det antikke speilet. Som kjent stod det, nærmest bortgjemt, på Halen Gård. Pga av størrelsen var det umulig å sette det opp i Sjømannsforeningens lokaler og styret besluttet å avertere speilet for salg. Dessverre har det ikke kommet inn akseptable tilbud.

Styret inngikk derfor en avtale med direktør Lars Rise om å sette speilet opp på Langesund Bad – på spesielle vilkår. Speilet er nå på plass. Speilet er jo i seg selv gedigent og på Badet er det virkelig kommet til sin rett!

Vakkert innrammet ved siden av speilet står et oppslag om speilets historie:

“Speilet som henger her er innført fra Engeland av langesundsmannen Halvor Arnesen, født i 1851. Halvor Arnesen var kaptein på flere langesundsskuter, deriblant barkskipet “LANGESUND”. Mellom 1870 og1907 var Halvor ca 40 turer til Engeland. Speilet stammer fra en av disse turene. Da han avsluttet seilingstiden startet han Hospits i Oslo sammen med sin frue Karen Elise. Speilet ble tatt med til dette hospitset, men da Karen og Halvor avsluttet i Oslo og flyttet til Langesund tok de med seg speilet.

Etter at Karen ble enke i 1935 forærte hun speilet til Langesund og Omegns Sjømannsforening som et minne om Halvor Arnesen. Speilet er fortsatt i Langesund og Omegns Sjømannsforening sin eie og er utlånt til Langesund Bad.”

Bilde viser speilet på Langesund Bad. Ved siden ses fra venstre formann Terje Nordaunet og direktør Lars Rise. (Klikk på bildet for full størrelse).

Vi gjør oppmerksom på at speilet fortsatt er til salgs!

Filed under: referat

MS “Finnmarken” som flaskeskip

Spenstig idè om MS Finnmarken og flaskeskip!

Som et apropos til RESOLUSJONEN fra årets landsmøte i SLF vedrørende MS “FINNMARKEN”, har vi sakset en spenstig og spektakulær ide fra ABC Nyheter til bevaring av hurtigruteskipet: Sette gamle “FINNMARKEN” inn i en kjempeflaske!

Det er ingen forbindelse mellom RESOLUSJONEN og ideen om flaskeskipet bortsett fra å få bevart skipet for fremtiden.

Les hele innslaget fra ABC Nyheter her.

flaskeskip

Filed under: referat