Kategori: utleie

Merk skjæret

merk skjæretMerk skjæret er en kampanje i samarbeid mellom Kystverket og GjensidigeStiftelsen. Målet med kampanjen er å bidra til en tryggere kystlinje og i første omgang skal Norges 100 farligste skjær merkes. Det er viktig å merke seg at kampanjen er i gang og småbåtførere er blitt invitert til å bidra med sin lokalkunnskap. Blant skjærene som velges ut til merking, vil bidragsyterne selv få være med når Kystverket gjennomfører merkingen.

Uttrykket «skjær i sjøen» er høyst aktuell: Det finnes nemlig ca 35000 undervannskjær langs kysten som ikke er merket i sjøkart. Sommeren 2014 var det rekordmange grunnstøtinger langs kysten. Kystverket og GjensidigeStiftelsen startet kampanjen som nevnt ovenfor. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen markerte starten på kampanjen 18.3.2015.

Dårlig navigasjon og høy fart på sjøen er hovedårsaken til de fleste grunnstøtingene, men dårlig merking blir uansett avgjørende i de fleste tilfellene. Hadde skjærene vært mer synlig, ville sannsynligvis flere grunnstøtinger vært unngått. Hvert år inntreffer ca 250 båtulykker med personskade – mellom fem til ti personer mister livet. «Merk skjæret-kampanjen» vil bidra til at antall ulykker går ned.

I vårt nærområde (Bamble) er følgende skjær pekt ut for merking: Ved innseilingen til Kjønnøya, NØ for Østre Holme, «Englandsbåen» og to skjær nord for Kråka. I tillegg er fire skjær i Kragerøskjærgården pekt ut.

Les mer om kampanjen ved å klikke http://www.merkskjaeret.no.

 

 

Filed under: utleie

Visste du at…?

spørsmålstegnDenne gang skal det handle om farlig fiske (Kilde: SINTEF)

Visste du at

  • sjarkfiskerne har Norges farligste jobb
  • sjarkfiske er ti ganger farligere enn å være bonde eller seks ganger farligere enn å være havfisker
  • 70 prosent av omkomne fiskere i i perioden 1990-2014 fisket fra en sjark
  • det omkommer flest fiskere i Troms(68), Nordland(64) og Møre og Romsdal(57) og færrest i Nord-Trøndelag(6) og i Oslofjorden(6). (Tallene gjelder for perioden 1990-2014)
  • de fleste dødsfallene skyldes forlis eller havari?
Filed under: utleie

Endringer i bybildet

 

Smitangen og aktivitetene der har vært kjent for langesundsfolk i «alle tider». Meningen med denne artikkel er ikke å gjenta historien om utviklingen og virksomhetene på Smitangen gjennom tidene. Vi viser i så henseende til egen artikkel på disse hjemmesider under «Historisk/Artikler» – «Fra nødhavn til skipsverft», datert 5. januar 2014.

Vi fikk lyst, med dette bildegalleriet, til å vise hvordan bybildet – spesielt sjøfronten –  har endret seg ved nedleggelsen og fjerning av virksomhetene på Smitangen. Bildene nedenfor taler for seg selv. Oppryddingen på Smitangen har åpnet opp for nytt inn- og utsyn langs sjøkanten.
Nå gjenstår de videre planer for tangen. Det blir nok bebyggelse, vil vi håpe, men i hvilken form? De første planer om 200 boenheter og høyhus synes skrinlagt. Andre interessenter er inne og ser for seg lavhusbebyggelse (i «sørlandsstil») med totalt ca 70 boenheter og arbeidet med reguleringsplan er i gang. Spennende er det – den som lever får se. Vi håper selvsagt på en utvikling på Smitangen som kan gi positive ringvirkninger for Langesund og en  eventuell bebyggelse på Smitangen vil igjen endre sjøfronten i byen…

 

 

Filed under: utleie

Velkommen til Christiania Seilskuteklubb

Nylig la vi ut en link til Christiania Seilskuteklubb, etter tips fra Knut Bjerke. Du finner den under fanen «Linker» eller du kan se den ved å klikke her. I den forbindelse sendte han redaksjonen et innlegg som du kan lese ved å klikke på linken nedenfor

Innlegg til Aktuelt siden – Knut Bjerke

Nedenfor ser du et bedre bilde av forsiden til boken «Norske Seilskip» som altså finnes i foreningens Historiske arkiv. (Klikk på bildet)

fredhoyforlag

Filed under: utleie

Krigsseilerregisteret

Krigsseilerregisteret Krigsseilerregisteret ble 19. januar 2016 markert tilgjengelig for alle. Begivenheten fant sted i lokalene til Oslo sjømannsforening. Krigsseileren Peter Henry Hide var æresgjest. Jon Michelet var også tilstede på åpningsseremonien. Han har som kjent bidratt til å skape stort engasjement for krigsseilerne med sin bokserie «En sjøens helt».

Krigsseilerregisteret er et nasjonalt register for alle norske kvinner og menn som seilte i den norske handelsflåte 1939 – 1945. De dramatiske historiene til tusener av norske krigsseilere er nå samlet i et nettarkiv. En stor dugnadsinsats ligger bak – sjømannsforeninger over hele landet har bidratt. Arbeidet med å lage Krigsseilerregisteret er omfattende og tidkrevende. Registreringen vil foregå over flere år. Pr d d er det ca 6300 personer og ca 2300 skip i registeret. Målet er at så mange som mulig  av de 30.000 norske krigsseilere skal inn i registeret og sikre at krigsseilernes historier ikke går tapt.

Krigsseilerregisteret drives av Stiftelsen Arkivet, Kristiansand i samarbeid med Lillesand Sjømannsforening og andre sjømannsforeninger. E-post: krigsseilerregisteret@stiftelsen-arkivet.no. Krigsseilerregisteret  er finansiert av Samlerhuset Norge, som tok initiativ til registeret, samt andre givere fra hele Norge. Riksarkivet har bidratt med arkivbilder til registrering av krigsseilerne.

Vi anbefaler leserne et «dypdykk» i Krigsseilerregisteret – et fantastisk nettarkiv med et mangfoldig innhold som er i utvikling. Klikk deg inn her og ta en reise i arkivet! Viktig: Har du relevant dokumentasjon som intervjuer, pass, eksamenspairer, brev, foto, film, dagbøker etc kan du gjerne bidra til arkivet ved å ta kontakt med stiftelsen. Les mer om dette under linken ovenfor.

Linken til krigsseilerregisteret ligger også permanent ute på våre hjemmesider under fanen «Linker».

 

 

Filed under: utleie

«SKIBSKATTEN» – Sjømandsforeningens første avis

Avis

Under et besøk i vårt Historiske arkiv gjorde Knut Bjerke meg oppmerksom på en bok, nærmere bestemt et protokollignende dokument. (Se bildet ovenfor). Dokumentet er fra 1928, benevnt «SKIBSKATTEN» og var et «organ for Langesund og Omegn`s Sjømandsforening», mao en avis for sjømannsforeningen som hadde sin første utgave 3. mars 1928! Dette var nok nytt for mange, vil jeg tro.

«Se katten kommer på rekken frem med halen tilværs og stjernene tendt, den mjauer, maler og trykker sig, ømt under Deres kjelne hender til, og ber saa vakkert: skriv nogen ord som jeg kan sette i bladet inn…..»
Slik begynner nr 1, 1. Aargang av Sjømandsforeningens avis. (Se også bilde under).

skibskatten I

Avisen er håndskrevet, med stø og stilig skriftførsel, og illustrert med flotte tegninger. Stoffet er lett og humoristisk, krydret med anekdoter og historier. Gammel og noe uvant håndskrift, gjør det til tider vanskelig å tyde innholdet. Det er imidlertid ikke tvil om at organet er ment som et slags «moroavis», der foreningens liv skildres på en munter måte. Etter en gjennomgang av dokumentet, virker det som om foreningens formann til enhver tid var avisens redaktør (Hvem ellers var Janus?). På et tidspunkt er det «tilsatt» en redaksjonssekretær. Det siste innlegget i avisen er datert 25. januar 1958 – mao i dens 30. årgang.

Hensikten med denne artikkel er å gjøre medlemmene oppmerksom på at sjømandsforeningen fra «tidenes morgen» hadde en avis. Foreningens «avis» idag har en moderne og digital form i form av nettportalen www.langesundsjomannsforening.com – der du befinner deg nå. Jeg anbefaler leserne å ta en kikk i den gamle avisen – et klenodium, som kan lånes ut ved henvendelse til vår arkivar på Historisk arkiv.

For å illustrere tonen i avisen avslutter jeg dette innlegget med å sitere fra avisens siste sak (altså datert 25.1.1958):

«Tilslutt en historie fra Stathelle hjelpefengsel: En av distriktets prester spør fangen: «Nå min gode mann, er det trangen etter alkohol som har bragt Dem hit?» «Nei», svarer fangen, «her er det ikke mulig å få tak i en dråpe!»
SKIBSKATTEN henstiller derfor til sine lesere: Hold dere vekk fra fengslene og støtt opp om Langesund Sjømannsforening. Her er det både store og gode dråper å få. Skål. Red sek.»

Som dere ser er foreningens navn skrevet på forskjellige måter opp gjennom tidene. De forskjellige formene som forekommer ovenfor er altså ikke feilskrift.
Red. takker Per Flåthe for bistand med avfotografering fra den gamle avisen!

Filed under: utleie

Exit SLF

logo SLFSjømannsforeningenes Landsforbund(SLF) ble stiftet 12. februar 1902. Opprinnelig het foreningen Sjømannsforeningenes Fællesforening, men har altså senere skiftet navn til SLF. På stiftelsesmøtet deltok delegater fra Kristiania, Kristiansand, Dypvåg, Fredrikstad, Halden, Holmestrand, Skien og Stavanger sjømannsforeninger. Fællesforeningens formål skulle være, i korte trekk, å fremme og styrke samarbeidet mellom medlemsforeningene, ivareta sjøfartens- og sjømannstandens interesser og deres kultur og tradisjon opp mot utøvende sjøfartsmyndigheter.

På det meste var mer enn førti sjømannsforeninger (inkludert såkalte skipperforeninger) tilsluttet forbundet og var sikkert, i sin tid, en slagkraftig institusjon som hadde innflytelse i sjøfartsspørsmål. Imidlertid, tidene forandret seg og sjøfartsnæringen endret karakter. Formålsparagrafen besto, men i realiteten ble Landsforbundets rolle gradvis redusert. I de senere år ble det stilt spørsmål om forbundets berettigelse, og om at tiden rett og slett hadde løpt fra forbundet? Medlemsforeningene betalte kontigent til forbundet. Hva fikk de igjen for den? Flere foreninger vurderte sitt medlemsskap og flere meldte seg ut. En avviklingsprosess var i realteten i gang. Langesund og Omegns Sjømannsforening meldte seg ut etter vedtak på Generalforsamling 2011. Kort fortalt: Medio 2015 var det kun fire foreninger igjen.

På ekstraordinært landsmøte i Lillesand 22. oktober 2015, der 13 stemmebettigede styremedlemmer og delegater var tilstede, ble det besluttet å opprettholde vedtaket fra det ordinære landsmøtet som hadde besluttet å legge ned SLF. Avstemmingen var enstemmig – SLF ble nedlagt. Nå gjenstår formelle saker som å avslutte regnskap og fordele aktiva iht vedtektene. Endelig beslutninger om dette tas på et siste styremøte om kort tid.

Filed under: utleie

Historisk arkiv på plass i den gamle garasjen

Vi har tidligere omtalt oppussing og rehabilitering av Huset. Se artikkel datert 16. august 2015. En viktig del av rehabiliteringen har vært å bygge om en garasje til rom for Historisk arkiv. Dette arbeidet er nå ferdig.
Vår foreningen har et betydelig historisk materiale, bl a mottatt som gaver gjennom tidene. Foreningen har imidlertid manglet et passende rom for oppbevaring. Det verdifulle materialet har ligget pakket ned i esker og bokser, rundt om på de forskjelligste steder i Huset vårt. Styret besluttet å bygge om en garasje i bygget til et arkiv for dette materialet. Huskomiteen har fulgt opp arbeidet. Nå er rommet altså ferdig og tatt i bruk. Dette gir leder Knut Bjerke full oversikt og godt grunnlag for å systimatisere  materialet og videreutvikle arkivet.

I anledning spiseaften 25.11. ble alle fremmøtte invitert til arkivet på» visning». Mer en 20 medlemmer stakk innom til pepeperkaker og forfriskninger. Det var mange godord å høre, både om styrets beslutning, Huskomiteens håndtering av prosjektet og ikke minst om arbeidet Knut har lagt ned for å få arkivet på plass. Webredaksjonen gratulerer!

Filed under: utleie

«Sjødjævelen» og hans seilskip «Seeadler»

Ovenstående tittel er hentet fra Knut Bjerkes foredrag under Sjømannsforeningens tema-aften 14. oktober 2015.

Felix on Luckner
Felix on Luckner

«Sjødjævelen» er tilnavnet på kapteinen på «Seeadler», marinekaptein Felix von Luckner. «Seeadler» var utrustet som tysk hjelpekrysser under 1. verdenskrig og seilte under norsk flagg! Norge var nøytral nasjon under den krigen. Ved å utgi seg som et norsk fartøy, kunne von Luckner lokke til seg engelske og franske skip som ble angrepet og sendt til bunns.

Knut har bearbeidet foredraget for presentasjon på våre hjemmesider og redaksjonen takker for en spennede og interessant historie, som vi antar ikke var kjent for så mange. Du vil finne artikkelen under «Historisk/Historiske godbiter» eller du kan lese den ved å klikke på denne linken Sjødjævelen og hans seilskip havørnen .

 

Filed under: Historiske godbiter, utleie

Langesund og Omegns Sjømannsforening 90 år.

Allerede i 1820 ble det stiftet en «Langesund Sømandsforening». Foreningen hadde medlemmer fra «hele fjorden», med sete i Porsgrunn.  Foreningen ble oppløst i 1846, pga uoverenstemmelser. Etter nærmere 28 år, i jaunar 1874, ble Langesund og Omegns Sjømannsforening stiftet. Foreningens første formann, eller direktør som det het den gang, var skipsfører og ordfører i Langesund , Johan Mølbach (bilde t.h.). 1179140574_johan_moelbachI 1877 endret foreningen navn til Langesund og Omegns Sjømanns- og Skipsrederiforening.
Denne forening fikk dessverre også et relativt kort liv og ble oppløst  18. februar 1895 – delvis pga synkende medlemstall.

1178782960_gunnar_andersenMen så, etter initiativ fra kaptein Gunnar Andersen (t.v.), ble Langesund og Omegns Sjømannsforening stiftet på nytt. Stiftelsen fant sted 16. november 1925 og kaptein Andersen ble forningens første formann. Foreningens vedtekter ble utferdiget på stftelsesmøtet. Det var 16 medlemmer med fra starten og 26. november 1925 regnes i dag som den offisielle dato for etableringen av nåværende Langesund og Omegns Sjømannsforening.

Til å begynne med hadde ikke foreningen noe fast møtelokale. Møtene ble holdt for det meste i private hjem og spesielt hjemme hos kaptein Andersen. Forskjellige spiseforretninger rundt om i byen ble også benyttet. Fru Arnesens spiseforretning i Wrightegaarden var en av disse. Fra 1936 og fram til 1982 hadde sjømannsforeningen sine medlemsmøter og spiseaftener i Wrightegaarden.

På årsmøtet 21. januar 1984 fikk styret fullmakt til å undersøke mulighetene til å anskaffe et eget hus til foreningen. Etter vurdering av flere alternativer, ble «Rakkestad-gården» i Kongshavnsgate 3 anskaffet. (Er nr 7 i dag). Huset er bygget i 1794 og representerer det kunsthistorikerne kaller «Skiensfjord-klassisismen». Huset har opp gjennom årene gjennomgått oppussing i flere omganger, ikke minst ved betydelig dugnadsinnsats fra foreningens medlemmer. I jubileumsåret foretas et betydelig utvendige vedlikehold av vegger og trapper samt ombygging av garasje til bl a arkivrom. Dette arbeid utføres av et innleid firma og beregnes ferdig i løpet av oktober dette år.

Sjømannsforeningen tilstreber å opprettholde den gamle stil på bygget, slik at det fortsatt skal passe inn i omgivelsene – eller i området «Tuppestredet», som det heter på folkemunne. Langesund og Omegns Sjømannsforening fikk Bamble kommunes restaureringspris i 2008. Huset framstår som funksjonelt, godt ivaretatt og er i flittig bruk.

allan_1Sjømannsforeningen er i dag en livskraftig forening og en maritim kulturbærer i Langesund og i Bamble kommune. Foreningen har 85 medlemmer medio oktobermåned. Formann i jubileumsåret er Allan Simonsen (t.v). 90-årsjubileet markeres med festmiddag for medlemmer og innbudte gjester på Langesund Bad lørdag 31. oktober 2015.

(Det korte historiske sammendrag ovenfor er hentet fra våre hjemmesider under fanen «Om Foreningen/Historikk». Der kan du lese mer, om du ønsker.)

oooOooo

Nedenfor ser du sjømannsforeningens plakett, som ble godkjent til bruk av styret 26. januar 2012. Se vedtekter under fanen «Om Foreningen/Våre lover».

crest

 

 

 

Filed under: utleie